Results

Vancouver Convention Centre

En perfekt mix av funktion, estetik och ekologisk hållbarhet

Med sitt läge på Vancouvers sjösida i en av Nordamerikas mest unika bebyggelsemiljöer är världens första LEED Platinum-certifierade konferensläggning utformad för att förena ekologi och ett pulserande kulturliv i urban miljö – och uppnå ett samspel mellan dessa kvaliteter genom arkitektur och materialval. 


Bakgrund

Konferensanläggningen Vancouver Convention Centre West invigdes I april 2009. Den representerar mötet mellan funktion, estetik och ekologisk hållbarhet. Den primära målsättningen var att skapa en byggnad som inte bara var funktionell och vacker, utan också ekologiskt hållbar. Att syftet har uppnåtts bevisas av LEED Platinum-certifieringen som utfärdas av Canada Green Building Council. Bland de ekologiskt hållbara konstruktionsmaterialen märks ett nära 25.000 kvadratmeter stort grönt tak som exponerar västkustens växtliv och utnyttjar havsvatten till det energieffektiva uppvärmnings- och kylsystemet.

 

 


Använda produkter

Vancouver Convention Center West färdigställdes inför vinterolympiaden och Paralympics 2010. Under tävligarna rapporterade över 7.000 mediaföretag varje dag från anläggningens mediacenter.

Den designmässiga huvudaspekten var att konstruera en fasad som så lite som möjligt störde den hänförande utsikten mot North Shore-bergen, Stanley Park och Burrard-fjorden. Därför undvek man att använda en vertikal metallstruktur för att förstärka fasaden, istället användes stabilisatorer av 19 millimeters SECURIT-H säkerhetsglas för att stödja det solskyddande inglasningssystemet. Det extra klara DIAMANT-glaset användes för att uppnå ett samspel med den kringliggande omgivningen. Komponenterna av solskyddande isolerglas tillverkades också av DIAMANT-glas med låg järnhalt för att tillåta inflöde av naturligt, färgneutralt dagsljus och uppnå optimal säkerhet.

Från ett fågelperspektiv visar byggnaden upp sitt unika, sex hektar stora, gröna tak. Planterat med gräs och buskar som är typiska för området, erbjuder taket en naturlig livsmiljö för fåglar och insekter. Taket isolerar också från värme och kyla. Havsvatten som pumpas upp till en slinga i taket kyler byggnaden på sommaren och bidrar till uppvärmingen under vintertid.


Resultat

Vancouver Convention Centre West Skapdes för att passa in i den naturliga miljön. Och tack vare sin arkitektur smälter det perfekt samman med det lokala kulturlivet och de omgivande byggnaderna. Anläggningen ramar in det offentliga rummet och utsträcker stadens gångstråk fram till havet. Genom att ansluta till ett befintligt grönt stråk i hamnområdet förlänger den den allmänna gång- och cykelbanan genom området, och blir en del av stadens parksystem.


Produkter

Skydd- och Säkerhetssglas

När det framförs krav på säkerhet och trygghet, erbjuder Glassolutions dig skydds- och säkerhetssglas med bäst prestanda.

Like this project ?