Results

Nya Akropolismuseet

En visuell dialog mellan antikens Parthenon och samtida arkitektur.

Det nya Akropolismuseet är utan tvekan ett av de de senaste decenniernas mest krävande byggprojekt I Grekland. Den ständigt pågående visuella dialogen med det antika Parthenon löste Bernard Tschumi med ett minimalistiskt koncept präglat av sparsmakad materialanvändning.


Bakgrund

Utmaningen att ge det nya Akropolismuseet en arkitektonisk form inleddes med den ansvarafulla uppgiften att härbärgera den grekiska antikens mest viktigaste skulpturala verk. Byggnadens speciella läge ställde i flera ytterligare avseenden krav på  stort hänsynstagande i formgivningsprocessen. Läget vid foten av Akropolis gjorde att man fick förhålla sig till känsliga arkeologiska utgrävningar, närvaron av den moderna staden och dess gatunät, och Parthenon självt, ett av den västerländska civilisationens viktigaste byggnadsverk. Det varma klimatet och risken för jordbävningar innebar ytterligare utmaningar. Med dessa förutsättningar valde arkitekten att designa ett enkelt och ändamålsenligt museum med den matematiska och konceptuella renhet som är typisk för antikens Grekland.


Använda produkter

Det nya Akropolismuseet är indelat I tre delar: bottenplan, mittsektion och övervåning. Fasaden  utgörs av en VARIO-glasvägg med solskyddande isolerglas, ett andra glasskikt består av STADIP laminerat säkerhetsglas. Glasskiktet hålls fixerat på 70 centimeters avstånd från fasadens insida med hjälp av distanser av glas, och det svävar 2,25 meter över undergolvet.

Museets bottenplan svävar på pilotis – eller pelare – över de pågående arkeologiska utgrävningarna, och skyddar fyndplatsen med ett nätverk av pelare som är noggrannt utplacerade I samverkan med experter. Detta våningsplan rymmer museientrén, men också utrymmen för tillfälliga utställningar, en hörsal och alla administrativa lokaler.

En glasramp leder över utgrävningsplatsen till den centralt belägna utställningshallen – ett spektakulärt rum med dubbel takhöjd och höga kolonner. I hela museet, men I synnerhet I de arkeologiska utställningslokalerna på bottenplanet är glasgolv konstruerade med hjälp av LITE-FLOOR flitigt förekommande.

Det övre planet omges av ett transparent hölje som erbjuder idealiska ljusförhållanden för utställningen av skulpturer. Skulpturerna kan betraktas med Akropolis som fond, men de är också synliga från Akropolis. Vid konstruktionen av fasaden, som är beklädd med svart emaljerad EMALIT, har man utnyttjat den allra senaste glastekniken för att skydda utställningslokalen från stark hetta och solsken.

Vid sidan av marmor och betong är utan tvekan glas det material som dominerar museibyggnaden. Mer än 80 procent av alla synliga ytor – exteriört såväl som interiört – täcks av glas.


Resultat

Samlingen och utställningen av fynden från utgrävningen av det antika Makryianni-området var en särskilt stor utmaning för kunden och arkitekten. Lösningen blev att integrera den 2,200 kvadratmeter stora utgrävningsplatsen med museet och samtidigt skapa en särskild atmosfär genom att utnyttja befintligt ljus och närheten till Akropolis. Besökare ser utställningen, Parthenon och Akropolis på en och samma gång.


Produkter

Skydd- och Säkerhetssglas

När det framförs krav på säkerhet och trygghet, erbjuder Glassolutions dig skydds- och säkerhetssglas med bäst prestanda.

Like this project ?