Results

Glasvasen

Elegant solskyddslösning med inbyggda persienner i glaset.

Glas med inbyggda persienner är den eleganta solskyddslösningen i kontorslokalernas fasad när Jernhusen bygger nytt i Malmö centrum. Det nya kontorshuset Glasvasen, med inflyttning i november 2015, har en strategisk placering, precis vid Malmö Centralstation. Med byggnadens organiska form och transparenta fasad, som på insidan följs upp med fria sammanhållna ytor och mjukt rundade väggar erbjuder man några av marknadens mest flexibla och yteffektiva kontor.


Använda produkter

Curtainwall-fasaden på 3 700 kvm glas/aluminium består till hälften av genomsiktliga och hälften täta delar. Till delar av de täta glaspartierna har Emmaboda Glas levererat emaljerat glas i form av Emalit i NCS-kulör. I bottenplanet bygger man lokaler för butiker och restaurang/kafé. Plan 2–6 är kontorslokaler där Emmaboda Glas står för 60 st. isolerglas med inbyggda persienner per plan. Det är isolerglas i treglasutförande med inbyggda persienner och solskyddsglaset COOL-LITE SKN 174 som yttersta glas. Dessa är indelade i 3 solzoner med möjlighet för hyresgästen att styra avskärmningen manuellt. Vår benämning för treglasruta med inbyggda persienner är Climatop Screen.


Resultat

Glasvasen blir ett miljösmart hus med fokus på låg energiförbrukning, hållbara material och hög teknisk innovationsgrad. Husets gröna tak kommer också att öka den biologiska mångfalden i området. Jernhusen strävar efter att klassa huset enligt BREEAM Excellent, alternativt MiljöByggnad, nivå Guld.


Produkter

Emaljerat glas

Emaljerat härdat glas utan bly som tillför färg med glasets elegans

Like this project ?