Results

BMW Welt München

En ny dynamisk och innovativ design

Den öppna arkitekturen/planlösningen och glasfasaden ger ett generöst ljusinsläpp och öppnar upp byggnaden mot landskapet., och bidrar därmed till att BMW Welt harmonierar med den övriga arkitekturen I Olympiaparken och  den befintliga BMW-byggnaden.


Bakgrund

Den Wienbaserade ariktektfirman COOP HIMMELB(L)AUs djärva formspråk intregrerar utställningahallen BMW WELT i München med dess världsberömda omgivningar på ett  sätt som är både visionärt och trendsättande.  Anläggningens arkitektoniska karaktär är starkt präglad av det lekfulla samspelet mellan den svävande takkonstruktionen och de underliggande flexibla och transparenta utställningsytorna.  Den framskjutna timglasformade fasaden utgör ett imponerande och dynamiskt blickfång.  Likt en tornado klädd I glas och stål vrider sig strukturen uppåt och försvinner upp i den molnformade svävande takkonstruktionen. Den är skapad genom en dynamisk deformation av de två stödskikten och utgör takets huvudsakliga bärande element.


Använda produkter

År 2000 beslutade sig BMW-gruppen för att bygga en brand-experience- och utlevereringscentral i anslutning till koncernens huvudkontor och BMW-museet. En av de viktigaste designtankarna var att utöka den befintliga bebyggelsen, som består av koncernens huvudkontor BMW-tornet och en museibyggnad, men ytterligare en huskropp för att skapa en luftig, fulländad och identitetsskapande arkitektonisk helhet.  Dessa överväganden ledde till den slutgiltiga formen som består av en vidsträckt transparent hall med ett skulpturakt tak och en skruvad timglasform.

Byggnadens unika form ställde särskilda krav på fasadelementens geometri och måttprecision. Med hjälp av 3D-teknik konstruerade därför Glassolutions 900 olika element av isolerande säkerhetsglas för att täcka cirka 2,850 kvadratmeter. För att undvika den typiska gröna förgtonen hos floatglas användes DIAMANT-glas med lågt järninnehåll som basmaterial. En av de största utmaningarna i samband med leveransen av de totalt 12,400 kvadratmetrarna glas var logistiken, men också komplexiteten av de 26 olika glaskompositionerna och den stora variationen av former på glaselementen. Monteringen av  varje element planlades minutiöst. Kombinationen av nära nog samtliga Glassolutions produkttyper, DIAMANT, STADIP, SERALIT, LITEX etc, möjliggör den imponerande anblicken av BMW Welt I München.


Resultat

Sedan öppnandet har BMW WELT erbjudit skiftande utställningar, men också billeveranser. Inledningsvis räknade BMW med omkring 800,000 besökare per år, men I somras tog man emot den tionde miljonte besökaren. Varje år passerar omkring 2,2 miljoner människor in genom entrén. Det gör det till det populäraste besöksmålet i Bayern enligt BMW.


Produkter

Skydd- och Säkerhetssglas

När det framförs krav på säkerhet och trygghet, erbjuder Glassolutions dig skydds- och säkerhetssglas med bäst prestanda.

Like this project ?