Results

Benjamin Franklin Museum

Benjamin Franklin-museet förverkligar en arkitektdröm

Glassolutions levererade anpassade glaslösningar till den imponerande curtain wall-fasaden vid Benjamin Franklin-museets entré och ett extremt stort panoramafönster som möjliggör vidsträckt utsikt från museet. Detta för att skapa en välkomnande entré.

 

 


Bakgrund

Franklin Court-anläggningen fick sin arkitektoniska form av de världeberömda arkitekterna Robert Venturi, Denise Scott Brown och John Rauch inför 1976 års Bicentennial till minnet av USA:s 200 år som nation. 1911 beslutade myndigheten för USA:s nationalparker (NPS) att renovera Benjamin Franklin-museet för första gången sedan 1976. Man anlitade arkitekfirman  Quinn Evans Architects. Syftet med omgestaltningen var att göra museets entré mer tilltalande och välkomnnande, men också bättre disponerad för såväl besökare som personal.
Lösningen: Genom att ersätta den stora textilmarkisen med en curtain wall-fasad kunde man dels skapa en foajé, dels förenkla tillgängligheten till museet I källarplanet.


Använda produkter

Benjamin Franklin-museet återinvigdes I september 2013 efter ett tvåårigt renoveringsprojekt som omfattade modernisering av utställningarna och förbättringar av byggnadens arkitektoniska utformning. Glaslösningarna skapades genom att kombinera extra klart DIAMANT-glas, med färganpassat screentryckt SERALIT LITEX –glas och energiglaset CLIMAPLUS ULTRA N II för optimal energiprestanda och maximalt ljusinsläpp. En curtain wall-fasad av glas designades för att skapa en entréhall och förbättra anslutningen till det museet I källarplanet. Curtain wall-fasaden återskapar mönstret i den  tegelmur i flamländskt förband som ursprungligen omgav anläggningen. Processen att tillverka det unika glaset började med att man fotograferade den ursprungliga tegelmuren för att kunna skapa ett mönster som man senare överförde till glaset med hjälp av fusingteknik. Såväl under designprocessen som under konstruktionsfasen tillverkade man också fysiska modeller av mönstret för att efterlikna teglets struktur.
I och med att curtain wall-fasaden består av såväl ett yttre som ett inre plan av glas skapas en skuggspelseffekt som ytterligare förstärker ljusspelet.


Resultat

Efter två år och 24 miljoner dollar har renoveringsprojektet gjort det möjligt för besökare att  både inifrån museet och vid ankomsten till entrén uppleva exteriören som en gång omgav Benjamin Franklins hus i form av den ikoniska “skuggstrukturen”. Glassolutions levererade glasset till det mycket stora fönster som erbjuder denna unika utsikt. Fönstret är sammansatt av två skivor av laminerat glas med lågt järninnehåll. Varje skiva mäter 2,4 x 4,8 meter och väger 545 kilo. Skivorna är sammanfogade med en enkel vertikal tätningsfog i mitten.


Produkter

Klarglas

Ett komplett utbud av extra klart glas om kan anpassas till manga olika applikationer.

“Vi letade efter en speciell glastillverkare som kunde levandegöra vår vision. Saint-Gobain gjorde det möjligt att experimentera med mönster, kulörer, dimensioner och appliceringsteknik tills vi uppnådde den visuella effekt som ger rätt balans mellan transparens och reflektivitet.”

Carl Elefante, FAIA, Chef på Quinn Evans

Like this project ?