Results

Solskyddsglas

Solskyddsglas från Glassolutions låter dig spara energi, ta vara på dagsljuset utan solvärmens negativa effekter, njuta av en ljusare utsikt och behålla full kontakt med omvärlden.

Solskyddsglas från Glassolutions är ett effektivit solskydd som låter dig njuta av en ljusare utsikt. Detta då behovet av att använda markiser, dra för gardiner eller dra ned persienner minskar när våra glas med inbyggt solskydd används. 

Våra solskyddsglas låter dig ta till vara på dagsljuset till fullo utan solvärmens negativa effekter samtidigt som du beholler kontakten med omvärlden. Detta då glasen släpper in nästan lika mycket dagsljus som vanligt glas, men stänger ute upp till två tredjedelar av den totala solvärmen. 

Med dagens välisolerade byggnader kan det vara svårt att hålla innetemperaturen på en komfortabel nivå när fasaden är solbelyst. Med våra  solskyddsglas minskar behovet av kylning och du får ett behagligare inomhusklimat utan en klimatanläggning som ständigt står och surrar. 

Vi har ett brett sortiment isolerglas med olika solskyddsglas som både ger solskydd och värmeisolerar fönster, dörrar fasader och takfönster, som låter dig skapa en ljus och naturlig inomhusmiljö för ökat välbefinnande. 


Utbud

Vi har solskyddsglasen du söker till ditt projekt.

En målsättning med glas i fasad är ofta att släppa in så mycket ljus som möjligt utan negativa effekter av solvärmen. Ljuset skapar behaglig atmosfär och man vill ha ett naturligt ljus där färger inte förändras i ljustransmissionen genom glaset.

För att tillgodose dessa önskemål levererar vi neutrala solskyddsglas med hög selektivitet. Neutrala glas förändrar inte färgerna och den höga selektiviteten släpper in så mycket dagsljus som möjligt. Ett annat vanligt önskemål är att använda olika glas på olika delar av en byggnads fasad.

Våra nya solskyddsglas är ett utmärkt sätt att lösa detta, även vid renovering av känsliga hus. Vi har ett brett sortiment av genomfärgade solskyddsglas och solskyddande glas som är mjukbelagda. Vi har även framtidens solskyddsglas solskyddandesglas som elektroniskt med automatisk eller manuell styrning skiftar i toning. Nedan kan du läsa om vårt utbud av solskyddsglas. 

Produktöversikt for våra vanligaste solskyddsglas både som tvåglasfönster och tre-glasfönster. OBS! de värden som anges nedan gäller endast glaset. .

Glasstyp

Glasuppbyggnad

U-värde, W/m2K NS-EN673

Dagsljus % Solfaktor
NS-EN 410
Solskyddsglas Antal glas   Luft Argon LT utv.refl G
SGG CLIMAPLUS® SKN 174 2 6 SKN-15-4 1,4 1,1 69 11 0,41
SGG CLIMAPLUS® SKN 176 2 6 SKN-15-4 1,4 1,0 70 13 0,37
SGG CLIMAPLUS® SKN 154 2 6 SKN-15-4 1,4 1,0 52 19 0,28
SGG CLIMAPLUS® SKN 165 2 6 SKN-15-4 1,4 1,0 61 16 0,34
SGG CLIMAPLUS® XTREME 60/28 2 6 XTREME-15-4 1,4 1,0 60 14 0,28
SGG CLIMAPLUS® XTREME 70/33 2 6 XTREME-15-4 1,4 1,0 70 11 0,33
SGG CLIMATOP®2 SKN 174 3 6 SKN-14-4-14-4 XN 0,8 0,6 63 13 0,37
SGG CLIMATOP®2 SKN 176 3 6 SKN-14-4-14-4 XN 0,8 0,6 64 16 0,34
SGG CLIMATOP®2 SKN 165 3 6 SKN-14-4-14-4 XN 0,8 0,6 56 18 0,31
SGG CLIMATOP®2 SKN 154 3 6 SKN-14-4-14-4 XN 0,8 0,6 48 20 0,25
SGG CLIMATOP®2 XTREME 60/28 3 6 XTREME-14-4-14-4 XN

0,8

0,6 55 16 0,26
SGG CLIMATOP®2 XTREME 70/33 3 6 XTREME-14-4-14-4 XN 0,8 0,6 64 13 0,31

 


Glassolutions COOL-LITE SKN är ett solskydds- och energiglas med mycket hög ljustransmission, låg ljusreflektion och låg solfaktor. Glaset finns i en rad olika utförande utifrån vilket solskydd som önskas. Glaset används endast som ytterglas i isolerglas. För att nå låga u-värden kan solskyddsglasen kombineras med något av SGG PLANITHERM-glasen i treglaskonstruktion. Glastypen reducerar tillförseln av solvärme och förebygger kallras. Den har hög ljustransmissionen och är färgneutralt. Den låga ljusreflektionen gör glaset extra lämpligt när man önskar god insyn eller vill undvika besvärande reflexer.

Lädda hem databladet för COOL-LITE SKN: >>Datablad COOL-LITE SKN

Glassolutions COOL-LITE SKN 176: Vårt nyaste solskyddsglas och energisparglas ger högre ljustransmission och lägre värmetransmission än SKN 174. U-värde ner till 0,5, ljustransmission upp till 64 %, g-värde 0,34, utvändig reflektion 15 %. COOL-LITE SKN 176 släpper in dagsljuset och dämpa solenergin effektivt. Solskyddsglaset kombinerar ett effektivt solskydd med utmärkt neutralitet. Glaset har hög selektivitet vilket betyder att glaset släpper in mycket dagsljus men inte så mycket solvärme. Att glaset är neutralt innebär att färger inte förändras i transmissionen och att rummet upplevs normalt. SGG COOL-LITE SKN 176/176 II är det perfekta valet när hög ljustransmission efterfrågas i kombination med ett lågt G-värde.

Lädda hem databladet för COOL-LITE SKN: >>Datablad COOL-LITE SKN

Glassolutions COOL-LITE Xtreme 60/28 är ett kombinerat solskyddsglas och energisparglas med extremt hög ljustransmission i förhållande till solvärmen. Reflekterar lite i grönt på utsidan, eftersom grönt ljus har den högsta energinivån. Från insidan syns ingen grönton i reflektionen. U-värde ner till 0,5, ljustransmission upp till 55 %, g-värde 0,26, utvändig reflektion 16 %.COOL-LITE XTREME 60/28 är kortfattat ett solskyddsglas med extremt förhållande mellan ljus- och solenergitransmission. Glasets mycket höga grad av ljusinsläpp ger ett naturligt ljus året runt.Glasets låga solfaktor gör det perfekt för kontorsbyggnader.

Ladda ned datablad för COOL-LITE Xtreme 60/28 >>Datablad Cool-Lite Xtreme 60/28 

Glassolutions COOL-LITE Xtreme 70/33 är ett solskydds- och energiglas med mycket hög ljustransmission, låg ljusreflektion och låg solfaktor. Används som ytterglas i isolerglas.För miljöer där man vill reducera tillförseln av solvärme, undvika kallras och samtidigt ha högsta möjliga ljusgenomsläpp.

Ladda ned datablad för COOL-LITE Xtreme 70/33 >>Datablad Cool-Lite Xtreme 70/33 

Glassolutions COOL-LITE® SKN 174 är ett kombinerat solskyddsglas och energisparglas med mycket hög ljustransmission, låg ljusreflektion och låg solfaktor. Den lågemissiva beläggningen är repkänslig varför cool -lite® skn endast används i energisparglas som ytterglas och då med beläggningen mot distansen. SGG COOL-LITE SKN 174 är den vanliga varianten av detta glas medan SGG COOL-LITE SKN 174 II är avsedd för att härdas eller värmeförstärkas. Glaset måste ingå i en isolerruta. Solskyddsbeläggningen ligger på skiktsida 2 i isolerrutan. G-värde0.41, U-värde1.1 W/m2K, Ljustransmission 67%.

Lädda hem databladet för COOL-LITE SKN: >>Datablad COOL-LITE SKN

Glassolutions COOL-LITE® SKN 165 är ett kombinerat solskyddsglas och energisparglas med mycket hög ljustransmission, låg ljusreflektion och låg solfaktor. Glaset blockerar upp till 66% av solens värme genom att reflektera det på utsidan Den lågemissiva beläggningen är repkänslig varför cool -lite® skn endast används i energisparglas som ytterglas och då med beläggningen mot distansen. COOL-LITE SKN 165 är den vanliga varianten av detta glas medan COOL-LITE SKN 165 II är avsedd för att härdas eller värmeförstärkas. Glaset måste ingå i en isolerruta. Solskyddsbeläggningen ligger på skiktsida 2 i isolerrutan.

Lädda hem databladet för COOL-LITE SKN: >>Datablad COOL-LITE SKN

Glassolutions COOL-LITE SKN 154 och SKN 154 II är ett solskydds- och energisparglas med mycket hög ljustransmission, låg ljusreflektion och låg solfaktor. Den lågemissiva beläggningen är repkänslig varför SGG COOL-LITE SKN 154 endast används i energisparglas som ytterglas och då med beläggningen mot distansen. Glaset används i kommersiella byggnader. Antingen i fasader, fönster eller i takglas, för att reducera tillförseln av solvärme, när man samtidigt vill undvika kallras och ha hög ljustransmission.

Lädda hem databladet för COOL-LITE SKN: >>Datablad COOL-LITE SKN


​Genomfärgade solskyddsglas och PARSOL används när man vill undvika de ljusreflektioner som uppstår från några av de mjuktbelagda solskyddsglasen. Solvärmen reduceras genom absorption. Ökad glastjocklek innebär ökad absoption och mörkare färgnyans. Glassolutions PARSOL används både som solskyddsglas och inredningsglas. 

PARSOL är ett genomfärgat solskyddsglas. Glaset används när man vill undvika de ljusreflektioner som uppstår från ett belagt solskyddsglas. PARSOL är ett genomfärgat floatglas som mörknar med ökande glastjocklek. PARSOL är ett genomfärgat floatglas, d.v.s. glaset saknar reflekterande beläggning. Solvärmen reduceras istället genom absorption och förmågan varierar med färg och glastjocklek. Ökad glastjocklek innebär ökad absorption och mörkare färgnyans. Glaset finns i nyanserna grön, brons och grått. 

Läs mer om PARSOL på >>Genomfärgade glas


Glassolutions ANTELIO är ett belagt solvärmereflekterande glas. Olika varianter av glaset gör att man kan välja grad av solvärmedämpning och hur det inkommande ljuset ska upplevas. 

ANTELIO kan användas som enkelglas och ingå i ett isolerglas som då benämns CLIMAPLUS ANTELIO. De olika varianterna av glaset gör att man kan välja grad av solvärmedämpning och hur det inkommande ljuset ska upplevas. Genom att vända den belagda sidan utåt eller inåt kan även glasets exteriöra reflektion varieras. ANTELIO finns i alternativen Klar, Silver och Havanna.

Lädda hem databladet för ANTELIO: >>Datablad ANTELIO


SAGEGLASS är ett solskyddsglas som elektroniskt med automatisk eller manuell styrning skiftar i toning. Glaset som är avsett för fönster, tak och fasad är ett stilrent och kostnadseffektivt sätt att kontrollera solljus utan mörkläggning eller persienner, så att du kan hantera bländning och värme utan att förlora kontakten med omgivningen.

Läs mer om SAGEGLASS >>SAGEGLASS


Tillämpningar

Glassolutions solskyddsglas i SKN-SERIEN passar perfekt för användning i bostadshus och kommersiella byggnader, antingen för som fönster, fasader eller som takglas. Utifrån sina unika egenskaper är COOL-LITE SKN idealiskt att använda vid tillämpningar som kräver en hög l högljustransmission och låg g-värde och utmärkt neutralitet.G-värde är ett begrepp som är obekant för många, det betyder ”solenergitransmission”. Detta gör att solskyddsglasen är utmärkta att för kontor, gallerior, industrier, hotell, skolor, restauranger och sjukhus.

Ofta önskar man nå ner till ett g-värde runt 0,15 på en fasad, för att slippa kyla luften på sommaren. COOL-LITE SKN 176 kan klara detta med hjälp av utvändig solavskärmning, eller en persienn inbyggd i treglaset. COOL-LITE Xtreme 60/28 kan ge samma effekt med hjälp av en invändig solgardin.


Glassolutions PARSOL används både som solskyddsglas och inredningsglas. Som solskyddsglas är grönt den vanligaste färgen eftersom relationen mellan ljusinsläpp och solvärmebroms är bäst med det gröna glaset. Gemensamt för samtliga färger är den låga reflektionen av synligt ljus, dvs risken för solkatter är mindre än för andra typer av solskyddsglas.

I inredningssammanhang (bordsskivor, glasluckor, mellanväggar och butiksinredningar) är brons och grått vanligast. Den rosa varianten används ofta till speglar med dekorativ effekt.

Läs mer om PARSOL på >>Genomfärgade glas


ANTELIO Klar och Silver används för att reducera tillförseln av solenergi, när man vill ha glas som från rumssidan upplevs som ofärgat.

ANTELIO Havanna används när man önskar stark solvärmereduktion och bronstonat ljus inomhus.

Typiska användningsområden är kontorsbyggnader, kommersiella byggnader, skolor, industribyggnader och hyreshus.

SGG ANTELIO kan användas i de flesta typer av fasader:

 • Fönster i traditionella fasader
 • Utfackningsväggar
 • I fasader
 • I tak

Fördelar

Glassolutions COOL -LITE SKN 176/176 II balanserar fördelarna som ett effektivt solskydd medför med:
◦ Hög ljustransmission 70 % .
◦ Lågt g - värde, vilket minskar solvärme med så mycket som 37 %.
◦ Utmärkt U - värde på 1.0W / m2K .
◦ Hög neutralitet.
 
COOL - LITE SKN 176 II kan användas för att skapa mer komfortabla interiörer genom att minska risken överhettning och därmed behovet av dyr luftkonditionering. Samtidigt som det också märkbart minskar överdrivna värmeförluster . Den höga ljustransmittansen minskar också behovet av innerbelysning under dagtid vilket ytterliggare bidrar till minskade energikostnader.


Glassolutions COOL-LITE SKN 174  kombinerar färgneutralhet och riktigt bra solskyddsegenskaper med:

 • En hög ljustransmission och ett mycket lågt g-värde, vilket minskar solvärmen med så mycket som 30% jämfört med värmeisolerande glas i standardutförande.
 • Ett utmärkt U-value på 1.1W/m2K
 • En hög grad av neutralitet i både transmission och yttre reflektion.

SGG COOL-LITE SKN 174 kan användas för att skapa mer bekväma interiöra miljöer genom att reducera tillförseln av solvärme och därmed behövet av dyr luftkonditionering. Samtidigt som glaset minskar värmeförlusterna och risken för kallaras.


Glassolutions COOL-LITE SKN 165 kombinerar färgneutralhet och hög prestanda med :

 • En hög ljustransmission
 • Ett mycket lågt g-värde, vilket minskar solvärmen med så mycket som 50% jämfört med standardvärmeisolerande glas
 • Ett utmärkt U-value på 1.1W/m2K
 • En hög grad av neutralitet i både transmission och yttre reflektion.

COOL-LITE SKN 165 kan användas för att skapa mer bekväma interiöra miljöer genom att reducera tillförseln av solvärme och därmed även behövet av dyr luftkonditionering. Samtidigt som glaset minskar värmeförlusterna och risken för kallaras.


Glassolutions COOL-LITE SKN 154 är utvecklad för att erbjuda mycket bra solskyddande och vermeisolerande egenskaper:

 • Mycket lågt g-värde på 0,27
 • U-värde på 1.1 W/m2K
 • Neutralt utseende både när det gäller transmission och yttre reflektion
 • Goda nivåer av naturlig ljustransmission

COOL-LITE SKN 154 kan användas för att förbättre ennergieffektiviteten i byggnader genom att avsevärt reducera tillförseln av solvärme och därmed behövet av kostsam luftkonditionering. Glaset är särskilt lämpat för stora glaspartier som kräver överlägsna solskyddsegenskaper. Samtidigt som glaset minskar värmeförlusterna och risken för kallaras. 


Fördelarna med  Glassolutions ANTELIO är många:

 • Minskar solenergitransmissionen, vilket medför besparingar av luftkonditionering.
 • Hög ljustransmission så att det naturliga ljuset kommer in och behovet av tända lampor dagtid minskar
 • Många designmöjligheter för Arkitekter.

Specifikation

Produktöversikt for våra solskyddsglas både som fönsterglas uppbyggda av två-glas och tre-glas hittar du genom att klicka på knappen PRODUKTÖVERSIKT ENERGIGLAS & SOLSKYDDSGLAS

Like this product ?