Results

Smutsavvisande fönster- & fasadglas

Smutsavvisande glas som kräver lågt underhåll kommer att revolutionera sättet du rengör dina fönster på.

Glassolutions smutsavvisande fönster- och fasadglas är de mest neutrala självrengörande glasen på marknaden, utan nyanskillnader eller oönskade reflektioner. Trots att de är i det närmaste underhållsfria så ser de ut precis som vanligt glas.  Beläggningen, som är integrerad i själva glaset, säkerställer lång hållbarheten och mindre frekvent rengöring. 


Utbud

Glassolutions BIOCLEAN är ett smutsavvisande glas för fönster och fasad. Glasets beläggning frigör smuts med hjälp av UV-strålning samtidigt som regnet sköljer glasen rena så att fönster och tak förblir rena längre.

Beläggningen är integrerad i glaset och har samma livslängd som glaset.  SGG BIOCLEAN rengörs med hjälp av solens UV-strålning (smutsen släpper från glaset) och regnvatten (smutsen sköljs bort). Effekten förbättras med mer sol och regn men även icke direkt solbelysta glas har kvar förmågan. Naturligtvis har även graden av luftföroreningar betydelse för resultatet De mekaniska, termiska och akustiska egenskaperna är desamma som för vanligt glas. Det som skiljer Bioclean  från vanligt glas är att glaset håller sig rent längre och behöver därför inte putsas lika ofta.


Tillämpningar

Smutsavvisande glas är perfekta för fönster, dörrar och uterum på ditt hus. Vidare är glaset perfekt som skyltfönster i kommersiella byggnader eller som glasade fasader både vid nybyggnation och renoveringsobjekt. Smutsavviande glas som inte kräver så mycket underhåll är är speciellt bra i  områden med stora luftföroreningar  som t. ex. tätorter, industriområden och flygplatser.


Fördelar

Den permanenta beläggningen som är intergrerad i glaset har lika lång livslängd som själva glaset. Beläggningen gör så att glasen ej kräver lika mycket underhåll som vanligt glas samtidigt som den ökar glasets livslängd och skyddar mot korrosion dag ut och dag in.  Glaset blir inte matt utan behåller sina transparenta egenskaper.

Smutsavvisande glas är lättare att rengöra och kräver mindre frekvent rengöring än vanligt glas. Vattnet rinner av glasets yta utan att lämna avlagringar eller kondens.

Smutsavvisande glas är en miljövänlig produkt som gör att du kan spara pengar efterson det minskar konstnaden för rengöring och användning av vatten samt rengöringsmedel. Glaset är perfekt att använda där det är svåråtkomligt att rengöra.


Specifikation

SGG BIOCLEAN rengörs med hjälp av solens UV-strålning (smutsen släpper från glaset) och regnvatten (smutsen sköljs bort). Effekten förbättras med mer sol och regn men även icke direkt solbelysta glas har kvar förmågan. Naturligtvis har även graden av luftföroreningar betydelse för resultatet De mekaniska, termiska och akustiska egenskaperna är desamma som för vanligt glas


Mer info

Monterings- och underhållsinstruktioner för fönstertillverkare och montörer

SGG BIOCLEAN® har getts egenskaper som gör att det förblir rent längre än vanligt glas. En genomskinlig beläggning på glasets utsida samverkar med UV-strålning och regnvatten för att bryta ned smuts och sedan skölja bort den. Beläggningen är helt integrerad i glaset och mycket hållbar. I likhet med andra belagda glas måste dock vissa riktlinjer följas för att säkra såväl korrekt montering som skötsel av SGG BIOCLEAN. Nedanstående instruktioner måste noga följas för att glasets mycket speciella egenskaper ska behållas.

Mottagning av glaset
SGG BIOCLEAN® levereras med etikett på belagd sida. Etiketten ska sitta kvar tills glaset är på plats och den tas försiktigt bort i samband med den första rengöringen av glaset. Om glaset levererats med skyddsfolie, får denna inte tas bort.

• Förvaring
- I likhet med andra belagda glas, ska SGG BIOCLEAN förvaras i en ren, torr lokal med
god ventilation och utan stora variationer i temperatur eller fuktighet.
- Håll produkten undan från områden med silikon- eller fogmasseångor.

 

• Hantering och utrustning
- Undvik all kontakt mellan glas och metallföremål, vassa föremål och slipande material, som kan repa beläggningen (t ex spännen, knivar och rakblad)
- Undvik att beröra glaset med händer som varit i direkt kontakt med silikon.
- Använd rena och torra skyddshandskar.
- Unvik handskar med gummi- eller silkongrepp eller knoppar.
- Vakuumsugkoppar ska vara i gott skick, rena och helt silkonfria. Om SGG BIOCLEAN levereras med skyddsfolie, får denna inte tas bort.


• Montering i ram
- Placera alltid belagd sida mot utsidan. Belagd sida är försedd med etikett.
- Undvik all kontakt med linolja och silkon i samband med sammanläggning och montering (som distanshållare, olje- eller silikonfogmassor, slipmedel, lim och smörjmedel).


• Packningar
- Använd godkända fogband (t ex EPDM eller MS Polymer).
- Om så är möjligt, ska all användning av polymeriserbar fogmassa, linolja eller
kitt undvikas eftersom dessa material avger oljor som gör SGG BIOCLEAN mindre
effektivt, speciellt i kanterna.


• Tätningsmedel
- Undvik användning av polymeriserbar fogmassa eftersom detta material avger oljor som gör SGG BIOCLEAN mindre effektivt, speciellt i kanterna.
- Om det är absolut nödvändigt att använda en silikonfogmassa, får endast MS polymerbaserad silkon användas och då följande fabrikat:
- DOW Corning DC991 High Performance fogmassa (eller alternativt DC897)
- General Electric GE SCS 9000
- Använd så lite fogmassa som möjligt och undvik all kontakt mellan fogmassa och glas. Om fogmassan kommit i kontakt med glaset, torka omedelbart bort den med hjälp av sprit.
- Se till att eventuella sugkoppar är rena och i gott skick. Undvik all kontakt mellan glas och metallföremål eller slipande material. SAINT-GOBAIN GLASS CLEAN

Du kan också använda en ren fönsterskrapa utan metall. Ta försiktigt bort SGG BIOCLEAN®-etiketten i samband med den första rengöringen efter monteringen. Undvik kontakt mellan glas och metallföremål eller slipande material. Undvik att använda aggressiva eller kemiska blandningar och slipande verktyg

På montageplatsen
• Skydd i samband med bygg- eller underhållsarbete
- Om annat arbete ska utföras i närheten av SGG BIOCLEAN ska glaset täckas med
ren plast för att stoppa stänk från aggressiva ämnen.


• Fogmassa:
- en MS Polymer rekommenderas, t ex SOUDASEAL 215LM. Om det är absolut nödvändigt
att använda en silikonmassa, använd då DOW CORNING 991.


• Den första rengöringen:
- Om en polymer fogmasssa har använts, vänta då tills polymeriseringsprocessen
är avslutad innan rengöringen påbörjas. Ta försiktigt bort etiketten på glasets
belagda sida, skölj sedan glaset och avsluta med en vanlig rengöring (se nedan).


• Den rengörande funktionen:
- De första dagarna efter monteringen kommer beläggningen på SGG BIOCLEAN
-glaset att gradvis aktiveras av solens UV-strålning. Vatten på glaset kommer att rinna av utan den den vanliga droppbildningen. Den första UV-effekten är beroende av årstiden och glasets geografiska orientering.


Underhåll
SGG BIOCLEAN förblir rent längre än vanligt glas. En egenskap som förbättras memer regn och sol. Den rengörande processen försämras av svåra luftföroreningar och långa perioder utan regn.
- SGG BIOCLEAN är inte underhållsfritt. Vid behov av rengöring, följ noga nedanstående anvisningar:


Rengöringsutrustning
- En mjuk och ren trasa eller ett sämskskinn eller en ren, mjuk och icke-slipande svamp eller en ren fönsterskrapa utan metall
- All utrustning ska vara helt ren så att inte glaset repas eller skadas av smuts eller slipande partiklar från utrustningen.

Rengöringsmedel
- Rent vatten är normalt tillräckligt. Det går också bra att använda ett vanligt, milt fönsterputsmedel
- Mjukt vatten är bäst för rengöring av glas. I områden med hårt vatten kan en
liten mängd diskmedel tillsättas för att göra vattnet mjukare.

Viktigt
- Använd inte rengöringsmedel som innehåller silkon eller slipmedel
- Använd endast rengöringsmedel som är speciellt avsedda för rengöring av fönsterglas
- Använd inte kemiska produkter som soda, blekningsmedel, tvättmedel, mineralisk terpentin eller liknande
- Undvik att glaset kommer i kontakt med alla typer av vassa eller slipande föremål som t ex smycken, spännen, måttband, rakblad, knivar, skursvampar, stålull och sandpapper
- Försök aldrig ta bort smuts från SGG BIOCLEAN utan att först ha sköljt glaset med vatten.

Se till att kunden får ett ex av dokument som innehåller riktlinjer för underhåll av SGG BIOCLEAN-produkter.

Like this product ?