Results

Skydd- och Säkerhetssglas

När det framförs krav på säkerhet och trygghet, erbjuder Glassolutions dig skydds- och säkerhetssglas med bäst prestanda.

Öppna upp och skapa ljusa inomhusmiljöer som månar om din säkerhet och trygghet. Glassolutions utbud av säkerhetsglas och skyddsglas kan skydda dig från personskador och egendomsskador vid olyckshändelser eller vid planerade attacker såsom vandalism och inrott.

Med rätt förädling kan många glastyper användas vid krav på personsäkerhet eller styrka. Skyddsglas kan ge skydd mot vandalism, inbrott, rymning, beskjutning och explosioner. Glaset är ett flerskikts lamellglas och uppbyggnaden varierar med skyddsfunktionen. Glaset är lika klart som vanligt floatglas eftersom plastfolien har samma brytningsindex som glas.

För att undvika personskador används säkerhetsglas i mellanväggar, dörrar och lågt sittande fönster. Man kan välja termiskt härdat glas, som är 5 gånger starkare än vanligt glas, men granulerar. En annan möjlighet är laminerat glas, som inte är lika starkt som härdat, men sitter kvar i ramen utan att bilda farliga skärvor.

Vårt sortiment av säkerhetsglas och skyddsglas täcker alla behov för att du ska kunna känna dig trygg. Eftersom det täcker hela spektrumet av säkerhetsglasprodukter kan du lita på att Glassolutions Emmaboda Glas  ger dig de bästa skräddarsydda interiöra och exteriöra lösningarna som passar dina behov.


Utbud

Säkerhetsglas

Glassolutions PLANIDUR är ett värmeförstärkt glas. Detta innebär att glaset har härdats men inte på samma sätt som SECURIT. Härdprocessen har genomförts på ett långsammare sätt och effekten blir då att glaset blir starkare än vanligt glas men inte lika starkt som vanligt härdat glas. Om glaset går sönder, granulerar det inte utan sönderfaller som vanligt glas. PLANIDUR är därför inte personsäkert.

Glassolutions STADIP är laminerat glas för högsta personsäkerhetsklass. Det används i fönster, dörrar, mellanväggar och tak för att ge god personsäkerhet. I trappräcken med glas ska laminerat glas ersätta härdat glas om nivåskillnaden är > 0,5 m och nedstörtningsrisk föreligger. Genom att gå upp i tjocklek på glaset kan även en god ljudreduktion erhållas. Vårt laminerade glas STADIP kan kombineras ihop av i stort sett samtliga enkelglas i vårt breda sortiment.  STADIP används också i fönster för ökat skydd mot blekning, orsakad av UV-ljus

Glassolutions SECURIT är ett termiskt härdat glas, som värmts upp till cirka 650 grader och därefter hastigt kylts ner. Glaset blir på detta sätt mer än 5 gånger starkare än vanligt glas. Härdningen påverkar också glasets brottmönster. När härdat glas brister, splittras det i små, ofarliga bitar som minimerar risken för allvarliga skärsår. Normalt stämplas alla härdade glas eftersom det inte syns på glaset att det är härdat. SECURIT används vid krav på personsäkerhet eller styrka. Detta kan innebära allt från fasader, tak, fönster, dörrar, mellanväggar och duschglas till bordsskivor, hyllplan, ugnsglas och ramfria skåpsluckor.

 


 

Skyddsglas

Glassolutions STADIP PROTECT är ett laminerat skydds- och säkerhetsglas som består av två eller flera glasskivor som sitter ihop med hjälp av flera skikt av PVB-folier (butyral av polyvinyl) 0.38 mm tjocka. STADIP PROTECT är skräddarsytt för att uppfylla dina säkerhetsbehov, vilket medför att uppbyggnad och tjocklek varierar med skyddsfunktionen. Glaset är lika klart som vanligt glas eftersom PVB-folien har samma brytningsindex som vanligt glas. När ett laminerat glas går sönder kommer inga farliga skärvor att bildas då skärvorna även vid bräckage kommer sitta ihop med folien vilket gör att glaset förblir intakt och sitter kvar på plats.

STADIP PROTECT finns i flera utföranden beroende på skyddsfunktionen.Typbeteckningarna för de olika skyddsområdena är:

  • P1A-P5A för vandalism
  • P6B-P8B för inbrott
  • BR1-BR7 för beskjutning
  • ER1-ER4 för explosioner

 

Glassolutions STADIP ULTIMAX är en serie laminerat glass som består av både polykarbonat- och glasskivor som sätts ihop med glasskivor. Dessa skivor sitter ihop med hjälp av flera PVB-folier (butyral och polyvinyl) och PU (Polyurethane).  Användningen av Polykarbonat har en positiov inverkan på vikten och tjockleken på glaset. STADIP ULTIMAX monterad med Polykarbonat är tunnare och lättare än STADIP PROTECT.


Tillämpningar

Anpassningsbara till varje unik miljö och behov. Glassolutions skydds- och säkerhetsglas används vid krav på personsäkerhet och styrka. Våra Säkerhets glas beroende på val av glas går att använda i fasader, tak, glasräcken, fönster, dörrar, mellanväggar och duschglas till bordsskivor, hyllplan, ugnsglas och ramfria skåpsluckor personsäkra vilket

Våra skyddsglasg är perfekta när krav på inbrottsskydd föreligger på dörrar, fönster och fasader. Glasen är även slagtåliga vilket gör de idealiska att använda som glasgolv , glastrappor och glastak. Glassolutions kompletta utbud av säkerhetsglas bidrar till ökad säkerhet och trygghet. De kan användas för att skydda företag, dess personal och kontorbyggnaden, såväl som andra tillgångar. Vidare kan glasen skydda banker och finansinstitut mot väpnade råd och attacker. Samtidigt är glasen ett utmärkta för att skydda skyltfönster vid vandalism och inbrottsförsök.


Fördelar

Våra skyddsglas är motståndskraftiga mot explosioner och beskjutning. Glas från Glassolutions uppfyller alla högt ställda krav på säkerhet och trygghet. De lämpar sig för multifunktionella applikationer som kräver skydd. Glasen från Glassolutions är skräddarsydda och utformade för att möta upp kraven för olika skyddsnivåer, från vandalism, miljöolyckor, inbrott och explosioner. är en viktig ingrediens.  beskjutning och explosioner.

Med Laminerat säkerhetsglas är lösningarna for att skydda människorna från skador många. Om glaset går sönder så bildas inga farliga skärvor utan glaset hålls ihop av mellanskiktsfolien och förblir intakt. Glaset förblir intakt och minskar risken till personskador och egendomsskador. Mellanskiktsfolien gör även att det är svårare att tränga igenom glaset.

Härdat glas säkerhetsglas  är mer än 5 gånger starkare än vanligt glas. Det granulerar och minimerar därmed risken för skärsår.


Specifikation

STADIP PROTECT kan inte bearbetas

STADIP PROTECT ska alltid monteras i enlighet med tillverkarens anvisningar. Skyddsglas ska alltid monteras så att de inte är demonterbara från utsidan och enligt gällande riktlinjer från MTK, ”Skydd, montering av glas avsedda för sak- och personskydd”.

STADIP PROTECT används ofta i kombination med SECURIT ALARM, en funktion som kan tillföras de flesta glastyper.
Det är vanligt att i ett isolerglas sätta SECURIT ALARM som ytterglas och som innerglas ett skyddsglas som STADIP PROTECT. På så sätt utlöses larmet innan man börjat bearbeta det intrångsskyddande glaset. Man vänder på glaset om det gäller att stoppa rymning. Tekniken kan också användas för att varna för att glaset inte längre är helt, t.ex. vid ökad olycksrisk eller bortfall av väderskydd.

Like this product ?