Results

Isolerglas

Våra Isolerglas skräddarsys efter dina behov och kan kombineras med funktionsglas för energibesparing, solskydd, ljudreduktion, smutsavvisning, brandskydd och design.

Vi tillverkar isolerglas för att leva upp till morgondagens krav. Våra isolerglas kan kombineras med funkionsglas för energibesparing, solskydd, ljudreduktion, smutsavvisning, brandskydd och design, för att leva upp till dina krav. Isolerglas eller förseglade rutor är beteckningen för 2- eller 3-glaskonstruktioner som lagts samman med distansprofil och gas mellan glasen.

Alla isolerglas från Glassolutions är dubbelförseglade. Våra isolerglas är multifunktionella, vilket innebär att våra isolerglas kan framställas så de har ett flertal olika egenskaper inbyggda i samma isolerruta för att du ska kunna säkerställa den komfort du efterfrågar. 

Våra isolerglas har namn efter uppbyggnad.

CLIMALIT är en 2-glas isolerruta med vanligt floatglas.

CLIMAPLUS är en 2-glas isolerruta med ett energiglas.

CLIMATOP är en 3-glas isolerruta med ett eller två energiglas. 


Utbud

Termoruder Isolerglas med energiglas

Våra Isolerglas med energiglas värmeisolerar och släpper in dagsljuset för att du ska få bästa komfort. Vi skräddarsy glaset efter önskat u-värde. Genom att kombinera glas, med rätt distansprofil och gasfyllning kan man uppnå mycket goda U-värden både med våra 2-glaskombinationer och våra 3-glaskombinationer. Våra isolerglas med energiglas minskar värmeförlusterna avsevärt och ger lägre uppvärmningskostnader och inte minst en byggnad med varsam miljöpåverkan. Jämnare värmefördelning och ökad komfort.

>>Läs mer om våra energiglas

 

Sol  Isolerglas med solskyddsglas

Våra isolerglas med solskyddsglas minskar insläppet av solenergi och sparar energi. Våra solskyddsglas släpper in nästan lika mycket dagsljus som vanligt glas, men stänger ute upp till två tredjedelar av den totala solvärmen. Med våra isolerglas med solskyddsglas minskas behovet av kylning och du får ett behagligare inomhusklimat utan en klimatanläggning som ständigt står och surrar.

>>Läs mer om våra solskyddsglas

 

lyd Isolerglas med ljudreducerande glas

Våra isolerglas med ljudreducerande glas hjälper till att hålla buller utanför så att du kan njuta av ditt dagliga liv i lugn och ro. Vårt sortiment omfattar ett stort antal ljudglas och det är viktigt att veta vilken typ av ljud som ska utestängas. Vi kan kombinera ihop så att du får ett isolerglas med ljudreducerande glas som klarar av just de krav på förbättrat ljudklimat du ställer. 

>>Läs mer om våra ljudreducerande glas

 

Tryghed Isolerglas med skyddsglas eller säkerhetsglas

Med våra Isolerglas med skyddsglas eller säkerhetsglas kan du öppna upp och skapa ljusa inomhusmiljöer som månar om din säkerhet och trygghet. Beroende på dina krav så kan vi skräddarsy isolerglas med skyddsglas eller säkerhetsglas som kan skydda dig från personskador och egendomsskador vid olyckshändelser eller vid planerade attacker såsomvandalism och inrott.

>>Läs mer om våra skyddsglas och säkerhetsglas

 

Design Isolerglas med mönster och färg.

Grafiska mönster, ornament och färger i isolerglas kan skapas med flera olika metoder. Vi har ett brett sortiment av glas som tillför isolerglaset mönster och färg. Från starka iögonfallande accenturer till subtila skiftningar och mönster. Det finns möjlighet att kombinera sitt isolerglas med; Screentryckt glasTryckt glas, Färgat glas, Genomfärgat glas, Designglas,  Mönstratglas - Ornamentglas och Konstglas, beroende på vilken effekt som eftersträvas. 

 

Images Isolerglas med insynskydd

Vi kan erbjuda dig isolerglas med insynsskyddande glas som släpper in ljuset men skyddar din intimitet. Vi kan erbjuda dig glas med både permanent eller reglerbart insynskydd. Vi kan blandannat skräddasy ditt insynsskydd genoma att ett en del av isolerrutan är ett Screentryckt glas och skapa ett unikt mönster. Vidare kan du använda välja ett av våra Ornamentglas eller ett Frostat glas för att få insynsskydd. Vi kan även erbjuda dig insynskydd som du kan styra själv på begäran genom att du väljer våra Fönsterglas med inbyggda persienner eller vårt Aktiva insynskydd.

 

Picto Ew Klein Isolerglas med brandglas

Vi kan erbjuda dig isolerglas med brandskyddsglas. Isolerglas med brandglas som när faran är framme räddar liv och skyddar människor samtidigt som de skyddar omgivande byggnader och dess inventarier. Våra brandglas skyddar mot brand,rök, värmestrålning och giftiga gaser.

>>Läs mer om våra brandglas

 

Like this product ?