Results

Fönsterglas med inbyggda persienner

Fönsterglas med inbyggd avskärmning som skyddar mot värme och bländande ljus

Glassolutions erbjuder fönsterglas med inbyggda persienner. Persiennerna skyddar mot insyn, värme och direkt solljus. Samtidigt slipper du utvändiga markiser. Våra glas med interigrerade persienner går att skräddarsy efter dina önskemål både i både tvåglas och treglas utförande.


Utbud

Glassolutions CLIMAPLUS SCREEN och CLIMATOP SCREEN harIntegrera persienner i isolerglaset. CLIMAPLUS SCREEN är ett isolerruta med tvåglas medan CLIMATOP SCREEN är en isolerruta med tre glas.   Med inbyggd avskärmning skyddar CLIMAPLUS/CLIMATOP Screen mot värme och bländande ljus under sommaren. På vintern får man maximalt utbyte av dagsljuset och gratisvärme från solen. I både fasad- och interiörapplikationer ger avskärmningen ett effektivt och flexibelt in-synsskydd. Våra glas med interigrerade persienner går att skräddarsy efter dina önskemål både i både tvåglas och treglas utförande.

CLIMAPLUS/CLIMAPLUS SCREEN erbjuder ett omfattande produktsortiment av integrerad avskärmning. Detta ger stora möjligheter till anpass-ning efter individuella önskemål, både när det gäller byggtekniska krav och design. Avskärmningen kan styras manuellt eller med motor.

Tre olika typer av avskärmning

1.    Persienn. I persiennutförande monteras aluminiumlameller mellan glasen. Lamellerna styr värmeintaget, ljusinsläppet och möjligheten att se ut. I glasets överkant finns mekanismen som styr persiennens vipp- och hissfunktion.

2.    Plissé. Avskärmning i plisséutförande består av transparenta, vikbara plisséer i olika ma-terial.

3.    Avskärmningsgardin. Detta utförande finns i fyra varianter där du kan välja mörkläggning eller olika grader av  ljusinsläpp.


Tillämpningar

CLIMAPLUS/CLIMATOP SCREEN är en idealisk produkt för fönsterfasader och dörrar, men även som invändiga skiljeväggar i kontors- och förvaltningsbyggnader, lägenhets- komplex, skolor och sjukhus.


Fördelar

CLIMAPLUS/CLIMATOP SCREEN löser flera problem. Med ett inbyggt avskärmningssystem skyddar det mot värme och bländande ljus under sommaren. På vintern får man maximalt utbyte av dagsljuset och gratisvärme från solen. I både fasad- och interiöra applikationer ger avskärmningen ett effektivt och flexibelt insynsskydd.

Eftersom CLIMAPLUS/CLIMAPLUS SCREEN har avskärmningssystemet inbyggt mellan glasen i isolerglaset slipper man allt underhåll och all rengöring. När man väljer glas till isolerglaset kan man också utan problem bygga in ytterligare funktioner som exempelvis bullerdämpning, smuts-avvisning och inbrottsskydd.


Specifikation

Tillverkningen av CLIMAPLUS/CLIMATOP SCREEN är anpassad efter de krav som gäller för den-na typ av system. Denna  gäller allt från komponenter till mekaniska delar, elektroniska styrnings element och isolerglasets försegling.

Solskydd: Normala solavskärmande isolerglas specificeras enligt EN 410. Teknisk data avseende solenergitransmissionen för CLIMAPLUS/CLIMATOP SCREEN varierar beroende av systemtyp och persiennens vinkling. BländningsskyddI arbetslokaler och framförallt vid arbets-platser med datorer är kraven tydligt formulerade:

Ingen direkt bländning.

Ingen spegling i datorskärmarna

Tillräcklig kontroll

Möjligheter till inställning.

Insynsskydd

Det breda produktprogrammet ger bra möjligheter för interiöra applikationer där man har behov av insynsskydd. Många faktorer påverkar solavskärmningen, bland annat materialets färg och utformning. I CLIMAPLUS/CLIMAPLUS SCREEN-utbudet har du val-möjligheter. Mörka färger absorberar mycket energi i fönstret och är därför inte någon bra lösning för montering i fasader eller tak. Här ska man använda ljusa färger som reflekterar solenergin. I inomhuselement, där inget sol-skydd krävs, kan man däremot använda hela färgspektrumet.

Like this product ?