Results

Färgat glas

Färgat glas tillför rummet ett livfullt elegant utryck och sätter färg på tillvaron.

Glassolutions kan erbjuda färgat glas i över hundra olika färger. Färgat glas kan användas både i exteriöra och interiöra utrymmen så att du kan uppnå en fantastisk och unik effekt i alla applikationer såsom bostäder , kontor , butiker och hotell . När vi kombinerar glas med färg öppnar sig en hel värld av möjligheter och nya, kreativa lösningar. Välj färgat glas för att sätta personlig prägel på det du skapar. Vilken färg är din favorit?.


Utbud

Glassolutions STADIP COLOR är ett färgat laminerat glas som består av två glasskivor med ett eller flera mellanliggande skikt av färgad polyvinylbutyralplast (PVB) fabrikat VANCEVA Design. De specifika färgnyanserna, genomsynliga eller genomskinliga, skapas genom kombinationer av upp till fyra grundskikt. Detta gör att vi har möjlighet att erbjuda dig över 1000 färger.

STADIP COLOR är ett laminerat säkerhetsglas. Vid en krosskada häftar glasskärvorna fortfarande fast vid PVB-filmen. Tack vare denna egenskap kan STADIP COLOR användas i tillämpningar där man behöver ha skydd mot skador vid stötar och mot nedfallande takglasskivor.


Tillämpningar

I takt med att nya glaslösningar för interiör och fasad lanseras, ökar användningen av glasprodukter, också på en mängd nya områden där glas ger oändliga möjligheter till nyskapande och variationsrikedom. När vi kombinerar glas med färger öppnar sig en hel värld av möjligheter och nya, kreativa lösningar ser dagens ljus hela tiden. Då färgat glas kan anpassas till både externa och interna applikationer, kan färgat glas användas i bostäder, kontor, butiker och hotell.

Skiljeväggar av färgat glas kan göra alla kontor mer energiska och livfulla. Samtidigt kan trappor och räcken av färgat glas mycket väl bli nya inslag i inredningen på restauranger och hotell då det kombinerar visuella intryck med hållbar funktion. Oavsett om färgat glas används i ytterdörrar, golv eller andra i inredningsdetaljer så bidrar det till att skapa en modern känsla i ditt hem, från vardagsrum, badrum, kök eller sovrum.


Fördelar

Glassolutions STADIP COLOR erbjuder lösningar för inomhus- och utomhusbruk där man vill kombinera kreativitet, färgestetik och säkerhet. Då det är ett laminerat glas så är det personsäkert. Dessutom reducerar glaset transmission av ultraviolett strålning och det kan också förbättra solskyddsegenskaperna i ett isolerglas.

Estetiskt

  • STADIP COLOR ger en ny glöd åt färgen. Produkten finns i tolv nyanser som sätter klara eller pastellfärgade toucher på projektet. Den vita kulören, som finns med två intensiteter, ger ett diskret stöd för genomlysning.

Arkitektoniskt djärvt

  • STADIP COLOR ger en kraftfull och modern rytm åt projekten. Genom att ställa samman flera volymer med olika kulörer skapar man dynamik i inredningen.

Säkert

  • STADIP COLOR kombinerar säkerhet och färg. Vid en krosskada håller PVB-skiktet fast glasskärvorna.

Specifikation

Maximimått:2400 x 4500 mm

Minimimått:500 x 300 mm

Minsta sammansättning44.1 00mm x 300mm

Bearbetning

STADIP COLOR kan skäras och formas som andra laminerade glas med samma tjocklek.
Glaset kan sättas samman till isolerrutor för att ge god värmeisolering.

Montering

Montera STADIP COLOR enligt gällande föreskrifter.

Kombination av flera skikt

Om flera skikt med olika kulör kombineras kan de båda glasytorna ge olika synintryck. Därför har STADIP COLOR en insida och en utsida.
Placeringen av ytorna måste bestämmas i förväg så att det inte uppkommer någon osäkerhet vid monteringen.

Val av kulör

Om skikt med olika kulörer ska kombineras vill vi kraftigt rekommendera att man väntar med det definitiva valet till dess att man har förvissat sig om att glaset har den estetiska verkan som önskas, med hjälp av en prototyp som placeras i den slutliga miljön.

Den omgivning som produkten monteras i och produktens användning kan med tiden medföra en lätt förändring av kulören. Tänk på detta om glaset måste bytas.

Rekommendationer

När man väljer en färg som lämpar sig för användningsförhållandena bör man tänka på följande:

Inomhus 
Utseendet vid kanterna kan bli oregelbundet. Produkter med färgerna Aquamarine, Sapphire och True Blue bör monteras i falsar längs omkretsen.

Utomhus 
Vid montering utomhus måste man i förväg ha bedömt riskerna för värmesprickor och förhöjda temperaturer i glaspartier. Rådgör med oss. Om skiktet Golden Light används i en yttervägg bör det skyddas med ett klart PVB-skikt på båda sidor.


Mer info

STADIP COLOR tillverkas normalt med vitt glas PLANICLEAR. Om man använder extra vitt glas DIAMANT kan man optimera färgåtergivningen med hänsyn till projektens estetiska kriterier. Andra glassorter som normalt används till laminerat glas går också att använda i STADIP COLOR.

Like this product ?