Results

Energiglas

Energiglas värmeisolerar och släpper in dagsljuset för att du ska få bästa komfort.

Med Glassolutions Isolerglas kombinerat med energiglas får du ett klarare glas och med dess värmeisolerande egenskaper en bättre energibesparing. Våra energiglas låter dig sänka energiförbrukningen och ändå ta vara på dagsljuset till fullo. Du får ett isolerglas och fönster som värmeisolerar, ser till att värmen stannar kvar inomhus samtidigt som det ger kristallklar bild av vad som händer utanför. Våra energisparglas bidrar till en jämnare värmefördelning i rummet som ger ökad komfort och bättre inomhusklimat. Beroende på vilken grad av värmeisolering du önskar kan du välja tvåglasfönster eller treglasfönter med ett eller två energiglas i konstruktionen. Glasens låga U-värden gör dem så effektiva att vi kan välja mellan en vanlig vägg och ett glasparti utan att komfort eller energikostnader påverkas. Utslaget över hela året och med hänsyn till gratisenergin från solen, ger fönstret samma isolering som väggen.

Vi står för möjligheterna. Du för tillämpningen med ett inomhusklimat för ökat välbefinnande.


Utbud

Glassolutions PLANITHERM XN  är ett energiglas med oöverträffad ljustransmission,bildskärpa och bra värmeisolerande egenskaper. U-värde ner till 0,6, ljustransmission upp till 74 %, g-värde 0,54, utvändig reflektion 16 %. Med PLANITHERM XN erbjuder vi ett energiglas av högsta kvalitet, som sätter en ny standard. Med detta energisparglas sänker du energiförbrukningen och kan ändå ta vara på dagsljuset till fullo.

Som ni vet spelar dagsljuset en viktig roll för vårt välbefinnande. Eftersom vår livsstil gör att vi tillbringar mer tid inomhus än tidigare måste vi ställa högre krav på dagsljusnivån i våra byggnader. Men detta måste ske på ett energieffektivt sätt för att minska belastningen på den globala miljön. I och med lanseringen av PLANITHERM XN så skyndar vi på utvecklingen och erbjuder ett glas som kombinerar optimal isolering med en mycket hög dagsljustransmission. Isolerglas med PLANITHERM XN kombinerar lågt U-värde med upp till 74 % ljustransmission i treglasutförande.

När Planitherm XN tillverkas läggs beläggningen på Planiclear som är ett glas med lägre järnhalt än Planilux som belades för att tillverka Planitherm Ultra. Detta får till följ att PLANITHERM XN är ett klarare glas än sin föregångare. Utifrån upplevs ingen skillnad mellan glasen men inifrån upplevs PLANITHERM XN ljusare. Dessutom har glaset ingen haze-effekt utan landskapet utanför fönstret framträder knivskarpt. PLANITHERM XN har testats i provvagnen hos ACC Glasrådgivare i Stockholm. Vill du veta mer om hur glaset står sig mot konkurerande produkter så kontakta din säljare hos oss.

Med PLANITHERM XN erbjuder vi dig:

 • Ett av marknadens bästa energiglas.
 •  Ett glas som kombinerar optimal isolering med en mycket hög dagsljustransmission.
 • I treglasutförande är ljustransmissionen 74 % och G-värdet 54 % samtidigt som U-värdet med argongas ligger på låga 0.6 W/m.
 • Ett glas som återger omgivningarna knivskarpt.
 • Ett glas som lättare kan kombineras än sin föregångare, då det kan sättas i mitten av en treglasruta utan risk för termiskt bräckage.

 

Glassolutions PLANITHERM ONE är det mest avancerade värmeisolerande glaset inom SGG PLANITHERM-familjen. Energibesparing är ett mycket aktkuellt tema.  Fönstren står för mer än 40 % av värmeförlusterna i en bostad. Energiglas i dina fönster och din fasad är därför en lönsam investering som samtidigt förbätttrar komforten. Tack vare den utmärkta isoleringen minskar kallraset vid fönstren och värmen fördelas jämnt i hela rummet. Genom att kombinera SGG PLANITHERM ONE med rätt distanslist och gasfyllning kan man uppnå mycket goda U-värden med isolerrutor. Vi presenterar glaslösningar med U-värden ned till 0,4 W/m2K.

Med PLANITHERM ONE får du:

 • Optimal isolering med U-värde 1,1-0,9 ger energibesparing.
 • Avsevärt minskade värmeförluster ger lägre uppvärmningskostnader och inte minst en byggnad med varsammare miljöpåverkan.
 • Jämnare värmefördelning i rummet ger ökad komfort.

Tillämpningar

När du använder våra energiglas i fasad och fönster, väggar, golv och tak förbättras inomhusmiljön och bidrar till ökad komfort. Avsevärt minskade värmeförluster ger lägre uppvärmningskostnader och inte minst en byggnad med varsammare miljöpåverkan. Jämnare värmefördelning i rummet ger ökad komfort.  Våra energiglas kan kombineras med funktionsglas för solskydd, ljudreduktion, smutsavvisning, brandskydd och design. Rätt placerade glas höjer komforten genom att släppa in både dagsljus och solvärme. I synnerhet kalla vinterdagar med blå himmel och lågt stående sol är detta värdefullt. Våra energglas bidrar till att förbättra energihushållningen och används i både privatbostäder och kommersiella fastigheter. 

I en- och flerfamiljshus.

 • Fönster
 • Ytterdörrar
 • Vinterträdgårdar
 • Glastak

I kontorsbyggnader och offentliga byggnader.

 • Fasader
 • Glasväggar
 • Glasdörrar
 • Glastak

Fördelar
 • Våra energiglas kombinerar optimal värme isolering med en mycket hög dagsljustransmission. Vilket innebär att glaset inte bromsar det livsviktiga dagsljuset från att komma in, vilket minskar behovet av lampor.  
 • Våra energiglas är färgneutrala och återger färger utan förvanskning. Detta bidrar till att du får ett isolerglas och fönster som ger kristallklar bild av vad som händer utanför
 • Våra energiglas har ett lågt u-värde vilket håller kvar värmen inomhus och på så sätt bidrar till att du sänker din energiförbrukningen och
 • Våra energiglas låter en hög dos av det livsviktiga dagsljuset strömma in i rummet vilket gör att du kan använda dagsljuset till fullo och kan dra ned på belysningen.  
 • Våra energiglas bidrar till en  värmefördelning i rummet som ger ökad komfort och bättre inomhusklima
 • Våra energiglas sänker värmekostnaderna genom betydande reduktion av värmeförluster
 • Minskning av CO2-utsläpp tack vare minskad använding av fossila bränslen vid tillverkning.
 • Optimal användning av boytan genom minskat kallras vid fönstren
 • Ingen kondens på insidan tack vare hög temperatur på glasytan
 • Våra energiglas kan kombineras med funktionsglas för solskydd, ljudreduktion, smutsavvisning, brandskydd och design

Specifikation

Produktöversikt för våra energiglas som tvåglasfönster eller treglasfönster  med samtliga värden såsom U-värde, ljustransmission, solfaktor och ljudreduktion. Värdena gäller bara för isolerglaset.

 

Glastyp Glasuppbyggnad U-värde, W/m2K SS-EN673

Dagsljus                

 %

Solfaktor g SS-EN 410 Ljudreduktion
Energiglas Antal   Luft Argon LT utv.refl G RW RW+Ctr
SGG CLIMAPLUS® XN 2 4-15-4 XN 1,4 1,1 85 12 0,65 33 30
SGG CLIMATOP®1 XN 3 4-12-4-12-4 XN 1,3 1,0 75 18 0,6 34 30
SGG CLIMATOP®2 XN 3 4 XN-12-4-12-4 XN 2*arg 0,7 74 16 0,54 34 30
SGG CLIMATOP®2 XN 3 4 XN-15-4-15-4 XN 2*arg 0,6 74 16 0,54 34 30
SGG CLIMAPlUS® ONE 2 4-15-4 ONE   1,0 71 22 0,49 33 30
SGG CLIMATOP®1 ONE 3 4-12-4-12-4 ONE   0,95 65 26 0,46 34 30
SGG CLIMATOP®1 ONE 3 4-15-4-15-4 ONE   0,85 65 26 0,46 34 30
        Krypton          
SGG CLIMATOP®2 XN 3 4 XN-12-4-12-4 XN 2*kry 0,45 74 16 0,54 34 30
SGG CLIMAPlUS® ONE 2 4-12-4 ONE   0,9 71 22 0,49 33 30
SGG ClLIMATOP®2 ONE 3 4 ONE-12-4-12-4 ONE 2*kry 0,4 58 31 0,37 34 30

Mer info

U-värde
En konstruktions U-värde avgör hur mycket energi som förloras genom strålning, konvektion och ledning. Normalt anges U-värdet på glas som ett mittpunktsvärde, vilket delvis är missvisande, eftersom glasets randzon, beroende av distansprofil, släpper ut mer energi.

Distansprofilens betydelse
Till följd av ökat miljömedvetande används i allt högre grad så kallade VK-profiler, dvs. profiler med mycket låg ledningsförmåga, för att minimera skillnaderna i hela glasets invändiga temperatur.

Kallras och drag
Kallras uppstår när glasytan är 5 grader kallare är den invändiga luften. Kallras upplevs lätt som drag och gör det obekvämt att vistas nära glaset. Detta problem minskar med dagens låga U-värden, vilket gör att vi kan utnyttja rummet bättre.

Stora glasytor
Med effektiva isolerglaskonstruktioner och distansprofiler med låg ledningsförmåga kan även större glasytor ges ett tillfredsställande lågt U-värde. Med dubbelskal-fasader kan inomhusmiljön förbättras ytterligare.

Like this product ?