Results

Brandglas

Brandglas för bästa funktion och säkerhet.

Med Glassolutions brandglas vinner du tid som kan bli ovärderlig, utan att det behöver synas.  Glassolutions breda utbud av uv-stabila brandglas som även klacificeras som säkerhetsglas räddar liv och skyddar människor samtidigt som de skyddar omgivande byggnader och dess inventarier. Våra brandglas skyddar mot brand, rökvärmestrålning och giftiga gaser.

Valet av rätt brandglas eller brandskyddsglas om du hellre använder den benämningen påverkas av en rad faktorer. Förutsättningarna varierar mellan olika byggprojekt och därmed också kraven på glasets egenskaper och prestanda. Skydd mot värmestrålning och rökgaser med krav på olika brandklasser kan kombineras med exempelvis isolerglas och monteras på en rad olika sätt. Hos oss på Emmaboda Glas Glassolutions Saint-Gobain finner du rätt lösning för varje applikation. Vi är den enda tillverkaren av brandskyddsglas i Norden.

Alla brandskyddsglas som vi producerar i Emmaboda tillverkas av härdat, personsäkert glas. Detta innebär lättare och mer robusta glas än andra brandglas. Härdat glas innebär också minimal risk för bräckage vid hantering på lager, byggarbetsplatser och i samband med montering. I dag kan vi leverera glas som motstår en explosionsartad brand i mer än två timmar. Glaset är helt klart och innehåller inget trådnät. Vi skräddarsyr brandskyddsglas med möjlighet till bland annat ljuddämpning, säkerhet, skydd och design. Vi kan därför erbjuda det optimala bradglaset för varje brandskyddssituation


Utbud

Våra brandsglas finns i klasser från E30 till EI 120 och uppfyller högsta personsäkerhetsklass, 1(C)1 eller 1(B)1 beroende på val av glas. Gelen i brandskyddsglaset är UV-beständig, har en god ljudreducerande förmåga och en hög ljustransmission. Gelen i brandskyddsglaset klarar från -15 till +45°C utan att ändra karaktär. Glaset kan alltså användas även i soliga lägen.

Glasen kan vara specialhärdade floatglas (PYROSWISS)(VETROFLAM)  eller förseglade rutor med vattenbaserad gel mellan glasen i stället för gas (CONTRAFLAM)(CONTRAFLAM LITE). Brandglas med limmade fogar (CONTRAFLAM STRUCTURE) är ett nytt helglassystem. Ett helglassystem som med hjälp av profilfria fogar erbjuder den ideala lösningen för invändiga glasväggar med högt ställda brandkrav. De profilfria vertikala silikonfogarna i det nya brandskyddande glasningssystemet medger helt nya arkitektoniska lösningar.


PYROSWISS är ett tunt, elegant brandglas som är mer slagtåligt och mer motståndskraftigt mot bräckage i jämförelse med vanligt härdat glas. Glaset är Heat Soak testat för att säkerställa att glaset är  tillförlitlighet och uppfyller  personsäkerhetsklass 1(C)1. PYROSWISS kan användas både interiört och exteriört och uppfyller raven för brandklass E, vilket innebär att det skyddar mot rök, flammor och giftiga gaser i minst 30 minuter. Pyroswiss finns som enkelglas, laminerat glas, isolerglas och för rökbarriärsystem.


 

VETROFLAM är en värmehärdad heat soak-testad produkt som har utvecklats speciellt för att minska värmestrålning i händelse av en brand. Detta brandskyddsglas är mycket lämpad för stora ytor för både interna och externa applikationer. VETROFLAM bildar en effektiv barriär mot rök, flammor och giftiga gaser i upp till 60 minuter med nedsatt strålningsvärme (EW60). Det finns som enkelglas, laminerat glas och tvåglasfönster.


 

CONTRAFLAM är ett klart brandglas med multifunktionella möjligheter som uppfyller kraven för brandklasserna EI 30, EI 60, EI 90 och EI 120. Denna produkt uppfyller högsta kraven på brandskydd. Tålig i samband med hantering och är UV-stabil. Detta brandskyddsglas består av två eller flera härdade säkerhetsglas och ett eller flera skikt av gel, som i en brandsituation skummar upp och bildar en ogenomskinlig, värmeisolerande sköld i upp till 120 minuter. Antalet härdade glas och skikt av gel väljs med hänsyn till kravet på brandmotstånd. 

CONTRAFLAM finns som enkelglas och isolerglas, och kan användas såväl invändigt som utvändigt. Glaset kan kombineras med funktioner som energibesparing, ljuddämpning, säkerhet, skydd och solavskärmning.


 

CONTRAFLAM LITE är ett klart brandglas, som består av två eller flera härdade säkerhetsglas och ett eller flera skikt av gel, som i en brandsituation skummar upp och bildar en ogenomskinlig, värmeisolerande sköld i upp till 120 minuter (EW30-EW120) . Antalet härdade glas och skikt av gel väljs med hänsyn till kravet på brandmotstånd. CONTRAFLAM LITE är ett klart brandskyddsglas, som uppfyller kraven för brandklasserna EW 30, EW 60, EI 15, EW 60, EW 90 och EW 120. Standarduppbyggnaden är två stycken SECURIT (härdat) med mellanliggande UV-beständig, vattenbaserad gel. Minsta tjocklek är 13 mm och ökad tjocklek kan bli aktuell när det gäller speciellt stora glas. CONTRAFLAM LITE uppfyller kraven enligt personsäkerhetsklass 1(B)1. De ingående härdade glasen uppfyller kraven enligt personsäkerhetsklass 1(C)1. 

Vid brand granulerar glaset närmast elden och gelen vitnar i takt med att vattnet i gelen förångas. Gelen bildar ett ogenomsiktligt skikt som bromsar rök, flammor och den brandspridande ­värmestrålningen. CONTRAFLAM LITE ger, beroende av uppbyggnad, rök- och flamskydd upp till 60 minuter, samt skydd mot värmestrålning i mer än 15 minuter.


 

CONTRAFLAM STRUCTURE är ett brandskyddande glasnings­system där silikonfog ersätter traditionella profiler. Systemen erbjuder den ideala lösningen för interiör med effektivt brandskydd och hög personsäkerhet.

CONTRAFLAM STRUCTURE är kompatibelt med olika brandklassade hårdträ-, stål- och aluminiumsystem. Glaset är ett klart, brandskyddande glas, som består av två eller flera härdade säkerhetsglas och ett eller flera skikt av gel, som i en brandsituation skummar upp och bildar en ogenomskinlig, värmeisolerande sköld i upp till 120 minuter. Antalet härdade glas och skikt av gel är beroende av önskat brandmotstånd. Den brandskyddande gelen är resistent mot UV-strålning och har en hög ljustransmission.

I händelse av brand skummar det mellanliggande skiktet av gel upp och blir ogenomskinligt. CONTRAFLAM STRUCTURE ger optimalt skydd mot flammor och varma rökgaser och förblir en ogenomskinlig, värmeisolerande sköld i upp till 120 minuter (EI 120). 


Tillämpningar

Alla Glassolutions brandsäkra glas kan användas både i vertikala och horisontella konstruktioner.  Våra brandglas ska alltid monteras i en godkänd ramkonstruktion. För att säkerställa en god brandskyddande funktion testar vi löpande våra glas i de mest förekommande brandgodkända profilsystemen i Europa. Det gäller allt från stål till aluminium och träsystem.

Glassolutions brandglas kombinerar form och funktion med skydd av person och egendom. Vårt flexibla sortiment skapar nästan obegränsade multifunktionella och estetiska möjligheter som kan kombineras med angränsande icke brandklassade glas. Våra produkter är speciellt anpassade för  “tryckglasade” curtain wall och fasadsystem och har stor motståndskraft mot värmesprickor och omgivande fukt. De är också UV-stabila även i fasadmontage.

Våra brandskyddande glas är perfekta att använda som rökavskärmning, fönster, skiljeväggar och dörrar. Glas som står emot värmestrålning kan användas för branddörrar, glastak och utrymningsvägar medan isolerglas med brandskyddande egenskaper kan användas i trapphus, korridorer och nödutgång. Glasen kan även användas som mellanväggar och skiljeväggar


Fördelar

Vi har ett brett sortiment av brandglas och beroende av vilken produkt du väljer så kan vi erbjuda dig det optimala brandglaset för varje unik brandskyddssituation. CONTRAFLAM,  CONTRAFLAM LITE, PYROSWISS®, VETROFLAM® och CONTRAFLAM STRUCTURE är våra fyra brandglas som alla finns i en rad olika varianter. Oavsett vad du har för krav kan vi garantera våra produkters hållfasthet i mellan 30 minuter och 120 minuter, beroende på vilket glas du väljer.

Förutom brandskyddsfunktionerna kan alla Glassolutions brandglas skräddarsys med möjlighet till bland annat, ljuddämpning, säkerhet, skydd, solskydd,insynsskydd och design.

Alla produkter har CE-märkning – vilket innebär att de uppfyller europeiska normer – och levereras med en prestandadeklaration (DoP).

Alla Glassolutions brandglas är uv-stabila vilket gör att de kan användas både ineriört och exteriort.

Våra brandglas har även dessa fördelar :

  • Består av klara och obrännbara materila
  • Kan tillverkas som isolerglas
  • Kan användas både interiört och i fasad
  • Tunn konstruktion
  • Ger mycket god ljudreduktion
  • Reducerar värmestrålningen
  • Mycket bra brandskydd
  • Många kombinationsmöjligheter.

Specifikation

Brandglasen testas i en ugn med hårt styrd uppvärmning och den fastställda brandkurvan brukar jämföras med en explosionsartad brand.

Det är viktigt att komma ihåg att kraven innebär stoppad brandspridning under viss tid. Felaktigt monterade E-glas kan motstå brand men ändå pga felaktig montering sprida branden vidare med hjälp av den farliga värmestrålningen.

I enlighet med CE-märkningens regler är det inte längre tillåtet att stämpla glaset med brandklass. Stämpeln får endast innehålla typbeteckning, tillverkningsställe, testintygets ägare och EN-standard (t.ex. EN 12543, EN 14449 och EN 14179).

Märkning med brandklass får endast ske på färdig konstruktion, dvs glas plus ram och glaset måste uppfylla kraven på CE-märkning.


CONTRAFLAM 

Funktion

Vid brand granulerar glaset närmast elden och gelen vitnar i takt med att vattnet i gelen förångas. Gelen bildar ett ogenomsiktligt skikt som bromsar rök, flammor och den brandspridande värmestrålningen.

CONTRAFLAM ger, beroende av uppbyggnad, skydd mot rök, flammor och värmestrålning i 30, 60, 90 eller 120 minuter. 

Montering

CONTRAFLAM ska monteras i ramar med min. 20 mm glasfalsdjup. Monteringsdjupet för glaset är 15 mm ± 1 mm och på så sätt blir det 5 mm över för glasets utvidgning i en brandsituation.

CONTRAFLAM ska alltid monteras i enlighet med tillverkarens anvisningar.  

Kombinerade funktioner

För att även andra funktionskrav ska tillgodoses, kan det ena eller båda glasen bytas ut mot andra specialglas. När CONTRAFLAM ska sitta i fasad, kompletteras konstruktionen med distansprofil och glas. U-värdet blir då bättre och den vattenbaserade gelen skyddas mot sträng kyla.
CONTRAFLAM kan kombineras med andra glas för dekorativ effekt eller insynsskydd.


Mer info

Brandskyddsklasser

Brandklass E

E står för skydd mot brandgaser (ofta felaktigt kallade rök) och flammor.

De två efterföljande siffrorna (15, 30, 60, 90 och 120) anger hur många minuter ovanstående krav ska uppfyllas.

Brandklass EW

EW ger samma skydd som E (skydd mot brandgaser och flammor) men dessutom begränsar ett EW-glas värmestrålningen. Den får vara max 15 kW på ett avstånd av 1 m från glasytan. Det går inte att ange någon temperatur eftersom det beror på storleken på rummet hur mycket värmekällan kan värma upp luften.

De två efterföljande siffrorna (15, 30, 60) anger hur många minuter ovanstående krav ska uppfyllas.

Brandklass EI

EI ger samma skydd som E men bromsar dessutom värmestrålningen så mycket att man säger att glaset isolerar mot värmestrålning. Kravet är att glasytans temperatur på icke brandsida får öka med max 140 grader i snitt och med max 180 grader på enstaka punkt.

De två efterföljande siffrorna (15, 30, 60, 90 och 120) anger hur många minuter ovanstående krav ska uppfyllas.

Like this product ?