Results

Trafiken dånar in medan Avantgardet ekar ut. Ett blogginlägg om ljudglas.

I en trea i det högsta huset, modernt 1977, har en 14-åring precis satt sig vid sitt skrivbord för att koncentrera sig på att plugga inför kommande prov. Matteuppgifter ska lösas och ett avsnitt i historieboken ska läggas på minnet innan skymning faller. Dörren står på glänt ut till en i övrigt så när som nästan tyst lägenhet. Tv:n står på i köket men av den hörs knappt något in i rummet. Trots detta har tonåringen svårt att rikta sin uppmärksamhet på mattetalen.

Det är så lätt att tro att lusten att lära sig tryter hos tonåringen och att det är ett frö till skoltrötthet som gror mellan rummets fyra väggar. Men flitens lampa lyser allt som oftast i jakten på att överkomma ny kunskap i det upplysta rummet på 2:a våningen. Bakomliggande orsak är alltså inte motivation, utan koncentrationssvårigheterna föds i samma stund som trafiken och stadens sorl dånar in genom det gamla fönstret som skrivbordet är placerat vid. Ljuden utifrån tar över tankarna och blir svåra att vifta bort. För att slippa bli störd av ljudet från världen och livet som pågår utanför fönstret streamas Avantgardets debutalbum, årets stjärnskott på den Svenska musikhimmelen. Avantgardet vars musik något förenklat kan förklaras som Håkan Hellsröm på nybroitiska. Låten "Skakar på ett tåg" får hundägaren som passerar att nynna med. Trafiken och stadens sorl dånar in medan Avantgardet ekar ut. Med musiken i rummet kan tonåringen fokusera något bättre, men långt ifrån så mycket som hen vill och därför blir inte hellre resultatet på proven som önskat. 

Tonåringen som har koncentrationssvårigheter till följd av dåligt ljudklimat är ett problem som vuxit i och med att städer förtätas och förändras. När det högsta huset, modernt 1977 byggdes var det en park och en fotbollsplan utanför fönstret som sträckte sig ända fram till grannhuset. Nu har grönytorna bytts ut mot nya bostäder och den nya trafikleden krypit närmare vilket drastiskt ändrat förutsättningarna och de krav som måste ställas på glasen vid utbyte för att förbättra ljudklimatet. Vanligaste orsaken till att byta fönster är oftast att spara energi, men hur många är lika måna om att ställa lika höga krav för att förbättra ljudklimatet inomhus som de är för att spara energi?

Att eftersträva är en inomhusmiljö där du kan föra oväsen utan att störa andra och grannarna kan väsnas utan att störa dig samtidigt som ljudet utifrån inte tränger in. Det akustiska inomhuskrimatet är en viktig faktor vid konstruktion av nya byggnader och renovering av gamla. God rumsakustik bidrar till att människor mår bättre och är mer produktiva om de inte distraheras av buller utifrån. Oavsett dess uppkomst är buller ett allvarligt problem. Då glaset i fönstret spelar en aktiv roll i bullerdämpningen är det också viktigt att veta vilken typ av ljud som ska utestängas för att glaset ska bidra till så bra ljudklimat som möjligt.  

Våra ljudreducerande glas har utvecklats för att agera likt ljudisolerande väggar för att skydda ditt hem, ditt kontor från skadligt buller. Våra ljudglas selekterar bort störande ljud och de skadliga effekterna av buller. Dessa glas kan kombineras med många andra produkter för att skapa ett multifunktionellt glas, såsom glas med egenskaper för  värmeisolering , solskydd och design.

STADIP SILENCE är ett laminerat glas med en ljudreducerande folie. CLIMAPLUS SILENCE / CLIMATOP SILENCE är en serie speciellt uppbyggda 2-glas/3-glas isolerrutor som möter kraven på hög ljudreduktion. 

Med rätt glas i fönstret kan vi förbättra ljudklimatet inomhus och i en förlängning höja nivån på våra skolresultat, För risken är att andelen ungdomar är stor i vårt avlånga land som upplever störande ljud och buller utifrån varje gång de sätter sig ned för att i lugn och ro kunna fokusera på skolarbetet men som störs av livet som pågår utanför fönstret. Med sämre skolresultat som följd.

Läs mer om våra >>Ljudreducerande glas.

04/28/2016 - 14:24
People