Results

Släpp in ljuset & bromsa solenergin effektivt med vårt nya solskyddsglas

Nu lanserar vi vårt nya solskyddsglas, COOL-LITE SKN 176/176 II, som kombinerar ett effektivt solskydd med utmärkt neutralitet. Det nya glaset har hög selektivitet vilket betyder att glaset släpper in mycket dagsljus utan negativa effekter av solvärmen. Att glaset är neutralt innebär att färger inte förändras i ljustransmissionen genom glaset. Dessa egenskaper bidrar till en ljus och naturlig inomhusmiljö.
 
SGG COOL-LITE SKN 176/176 II är i grunden vårt floatglas, SGG PLANICLEAR, som belagts med en ny sorts solskyddsbeläggning för högsta prestanda. Glaset släpper in 70% av dagsljuset, medan det endast är 37% av värmestrålningen som passerar genom glaset. Lägg därtill ett U-värde på låga 1,0  W/m2K i en tvåglas-isolerruta och du har ett solskyddsglas som i allra högsta grad bidrar till ett behagligare inomhusklimat.  Detta då det bromsar solvärmen så effektivt att behovet av dyr luftkonditionering minskas. Samtidigt är ljusgenomsläppet så bra att behovet av innerbelysning under dagtid blir mindre,  vilket bidrar till lägre energikostnader.

10/11/2015 - 06:37
Product