Results

Se filmen som förklarar Saint-Gobainkonceptet My Comfort

Följer du oss på Emmaboda Glas eller något annat Saint-Gobainföretag i det ständigt pågående mediebruset har du med stor sannolikhet läst om konceptet My Comfort by Saint-Gobain. 

My Comfort  sätter människan i Centrum och under den pågående mässan Nordbygg presenterar Saint-Gobain tillsammans med 10 systerbolag olika lösningar som gör att människor mår bra i de byggnader där de bor, arbetar eller vistas.

För att du ska få en djupare inblick i My Comfort by Saint-Gobain så finns nu  filmen tillgänglig som förklarar Saint-Gobainkonceptet.

04/05/2016 - 14:42