Results

Saint-Gobain har flest miljövarudeklarerade glasprodukter på marknaden

Saint-Gobain Building Glass Europe har gett ut 18 verifierade miljövarudeklarationer (EPD) som täcker hela produktsortimentet och mer än 165 olika glaskonfigurationer. Detta är det största antalet miljövarudeklarationer som någon glastillverkare på marknaden erbjuder.

Deklarationerna beskriver glasets miljöpåverkan i detalj, från råvaruutvinning till leverans från fabriken. Denna information är mycket viktig för att bedöma miljöpåverkan vid byggande, så att konstruktionen så långt som möjligt kan anpassas för att minimera byggnadens miljöpåverkan. Idag är detta ett av de viktigaste kraven i flera miljöcertifieringssystem för byggnader, såsom LEED v4, BREEAM, HQE och DGNB, särskilt om miljövarudeklarationerna har verifierats av tredje part så att datakvaliteten och tillförlitligheten garanteras.

I enlighet med Saint-Gobains målsättning att vara en ledare och nyckelpartner inom hållbart byggande har vi arbetat för att ta fram en omfattande portfölj av miljövarudeklarationer för våra kunder. Med 18 verifierade miljövarudeklarationer – det högsta antalet på marknaden – täcker Saint-Gobain idag mer än 165 glaskonfigurationer. Saint-Gobains team kan dessutom ta fram en korrekt verifierad miljövarudeklaration för alla kundspecifika konfigurationsförfrågningar.

”Vårt uppdrag är att erbjuda högpresterande glaslösningar som bidrar till att skapa fantastiska bostäder och förbättra det dagliga livet samtidigt som allas vår framtid värnas. Att bedöma och förbättra produkternas miljöpåverkan är en integrerad del av detta”, säger Jean-Marie Vaissaire, vd för Saint-Gobain Building Glass Europe.

Miljövarudeklarationerna kan fås på begäran från Saint-Gobain Building Glass Europes säljteam. Du hittar dem naturligtvis även på Internationalla EPD-systemets webbsida, www.environdec.com.

Saint-Gobain visar med detta sitt tydliga ledarskap inom hållbart byggande och produkttransparens. Detta är en av hörnstenarna i ”Glass Forever”, företagets hållbarhetsprogram.

10/16/2016 - 12:37
Event