Results

Saint-Gobain lanserar ny, uppdaterad version av hållbartbyggande.se

Hållbarhet är ett viktigt ledord och åtagande för Saint-Gobain och har en egen sida som redogör för olika miljöcertifieringssystem på den svenska marknaden. Sidan lanserades 2013 för första gången, men har nu uppdaterats och omlanserades under fackmässan Nordbygg i år; Hållbartbyggande.se

"Att miljöcertifiera byggnader är en stadigt uppåtgående trend där allt fler byggherrar ställer krav på att certifiera sina byggnader. Med Saint-Gobain Hållbart Byggande kan den som arbetar med miljöcertifiering få hjälp med att hitta produkter och lösningar som bidrar till poäng i olika miljöcertifieringssystem."

Läs hela artikeln på: https://www.saint-gobain.se/news/saint-gobain-lanserar-ny-uppdaterad-version-av-hallbartbyggandese

 

10/12/2018 - 11:38
Event