Results

Brandprodukter

Brandbeständigt glas lämpligt för alla behov

Glasolutionsutbudet av UV-stabilt brandbeständigt säkerhetsglas ger dig olika typer av skydd baserat på dina behov. Lämplig för både vertikala och horisontella konstruktioner, brandbeständigt glas kan användas inom interna konstruktioner som interna dörrar och skiljeväggar och i externa konstruktioner som fönster och fasader.