Sälj- & leveransvillkor

Sälj- & Leveransvillkor

Ta del av våra sälj- & leveransvilkor

Leveransbestämmelser

Våra leveransbestämmelser regleras av Planglas 2009 samt ABM 2007. Läs dem här: Våra leveransbestämmelser.

Leveransvillkor

Vi levererar olossat hos Er. Eventuella direktleveranser till arbetsplats kommer att debiteras med verklig frakt. Vänligen undersök med oss då vi har ett omfattande turbilsnät och kör vi till orten ifråga blir det mycket ekonomiskt.

Emballage

Om inget annat överenskommit mellan EGAB och kund, kommer vi att emballera glas i enlighet med vår standard. Speciella önskemål betr packning, till exempel märkespackning, offereras separat. Vid speciellt vända glas anges detta vid ordertillfället. Returstativ debiteras och returneras i enlighet med vår instruktion och på vår bekostnad.

Ersättningsglas

Ersättningsglas skall så långt det är möjligt placeras på ordinarieemballageställe. Medges ej detta levereras eventuellt ersättningsglas på ett såkallat samlastningsemballage.

Reklamationer

Anmäles skriftligt till kontaktpersonen samt bifogar fotografi för omgående nytillverkning och leverans till Ert lager om felet upptäcks hos Er. Reklamerade produkter förvaras hos köparen för att kunna återlevereras till säljaren vid ev behov.

Vid eventuell Reklamation på byggarbetsplats/slutkund skall Ni informera Er kund om vilka förhållningsregler som gäller enlSvensk Planglasförenings instruktion Riktlinjer vid Reklamationsbehandling. Anser kunden tillsammans med Er att reklamationen ligger inom ramarna för detta reklameras glaset till ansvarig säljare på SG Emmaboda Glas AB samt bifogar fotografi. Övriga kostnader för försening osv regleras av Planglas 2001. ABM 07 exkl. punkt 29-30. SPF:s komplement till ABM 07.

Betalningsvillkor

30 dagar netto. Dröjsmålsränta 15 %.

Garanti

5 år mot kondens mellan glasen.