Om Emmaboda Glas Glassolutions Saint-Gobain

Om oss

Lär känna Emmaboda Glas Glassolutions Saint-Gobain

Verksamhet med engagemang och ansvar

Emmaboda Glas Glassolutions Saint-Gobain  Ditt glas - vår värld?

Saint Gobain Emmaboda glas är med personligt engagemang, kvalificerad rådgivning och sina förstklassiga produkter det självklara valet för alla som arbetar med glas.

Det produktutbud, den kunskapsbank och internationella logistikfunktion vi garanterar genom Saint-Gobain gör oss till en pålitlig leverantör och värdefull partner.

Vi fungerar som glaspartner i byggprocessen för alla intressenter. Vår kunskap och service står till förfogande för arkitekter, designer, projektörer, producenter och glasmästare. Med vårt utbud av produkter, vår kunskapsbank och internationella logistikfunktion är vi en pålitlig leverantör och värdefull partner.

Vårt engagemang som en betydelsefull aktör på marknaden omfattar både samarbetspartner, kunder, anställda och vårt ansvar för miljön i ett uthålligt samhälle. De aktiviteter vi arbetar med och de åtgärder vi genomför ska alltid präglas av ett aktivt miljöengagemang och strävan efter en trygg arbetsmiljö för alla som arbetar i vårt företag.

Glas - ett estetiskt verktyg

Våra glaslösningar ger dig estetiska möjligheter och flera funktioner.

Dagsljuset spelar en viktig roll för våra biologiska funktioner. Eftersom vår livsstil gör att vi tillbringar mer tid inomhus än tidigare måste vi ställa högre krav på dagsljusnivån i våra byggnader. Men detta måste ske på ett energieffektivt sätt för att minska belastningen på den globala miljön. Kraven på mer energieffektiva byggnader driver utvecklingen mot mer energibesparande produkter och i dag är det fullt möjligt att bygga med stora fönster och glasytor utan att få problem med värmeförluster, överskottsvärme eller kallras. Med det breda sortiment av olika energiglas och solskyddsglas med energisparglasfunktion som Emmaboda Glas har går det att bygga precis så fritt och öppet som det önskas, detta då glasen släpper in solvärmen utan att släppa ut rumsvärmen. Glasens låga U-värden gör dem så effektiva att vi kan välja mellan en vanlig vägg och ett glasparti utan att komfort eller energikostnader påverkas. Utslaget över hela året och med hänsyn till gratisenergin från solen, ger fönstret samma isolering som väggen.

Glas – så mycket mer än det du ser

Glasandelen i hus har fördubblats under de senaste 30 åren, samtidigt som kraven på glaset ökat. Vi på Emmaboda Glas kan med våra multifunktionella glaskombinationer tillföra estetiska värden och ge både komfort och säkerhet. Glas i dag är ett högteknologiskt material och så mycket mer än det du ser. Två produkter där detta kommer till sin spets är PRIVA-LITE och E-GLAS. E-GLAS är ett aktivt isolerglas som omvandlar elektricitet till värme. Glaset värmer utåt eller inåt, smälter snö, förhindrar kondens och fungerar som en värmekälla. PRIVA-LITE är ett aktivt glas med inbakad film av flytande kristaller mellan två glasskivor. Kristallernas riktning påverkas då filmen aktiveras med växelström. När strömmen är avslagen fungerar glaset som ett avskärmande glas med begränsat ljusgenomsläpp. Då strömmen slås på ändrar glaset omedelbart karaktär och blir helt genomsiktligt.

Nordens enda tillverkare av brandskyddsglas

Verksamheten vid fabriken i Emmaboda är i dag helt inriktad på processen där vi förädlar råvaran från Saint-Gobains floatverk till glas med funktioner och design. Framförallt ligger fokus på brandskyddsglas och det är inte annat än att vara stolt över att Emmaboda Glas AB är Nordens enda tillverkare av brandskyddsglas. Vi skräddarsyr brandskyddsglas med möjlighet till blandannat, ljuddämpning, säkerhet, skydd och design. Vi kan därför erbjuda det optimala glaset för varje brandskyddssituation.

Interiörglas

För att vi även i framtiden ska kunna vara den glasleverantör som driver utvecklingen framåt har vi tagit fasta på trenden att man i modern funktionell arkitektur vill behålla ljuset och rymden i rummet och få möjlighet till öppenhet.Detta gör att glaset blivit ett naturligt inslag i inredning. Med interiörglasen i vårt omfattande produktsortiment får dina idéer fritt spelrum. Här finner du glas för allt frångenomsikt till effektfulla rumsavskiljare och glas med elektriskt styrda funktioner.Mönstrade, screentryckta och etsade glas ger oändliga möjligheter till visuella effekter.

Emmaboda Home

Intresset för heminredning växer hela tiden. Idéer som låter glas komma till sin rätt ger inspiration för nyskapande upplevelser. Med vårt varumärke Emmaboda Home har vi samlat produkter och visioner där glas sätter personlig prägel på svenska hem. Med Emmaboda Home öppnar vi dörren för konsumentmarknaden och med helhetslösningar placerar vi glas i badrum, kök och våningsutrymmen som ger vardagen glans och festen en tilltalande inramning.

Affärsidé

Att erbjuda den svenska bygg- och industrimarknaden konkurrenskraftiga och funktionella planglaslösningar. Glaslösningar som både tillgodoser kundens behov av resurseffektivitet och marknadens krav på miljöhänsyn och trygghet.

Historia

Historia Emmaboda Glas Glassolutions Saint-Gobain

Från glasbruk till kunskapsföretag och servicepartner

Vårt företags historia är både lång och händelserik. Kunskap och erfarenhet har bevarats och utvecklats på ett sätt som bidragit till livskraft och en stark ställning på vår marknad. Vägen från glasbruk till kunskapsföretag och servicepartner är kantad av milstolpar som vi kan vara stolta över. Samtidigt ger vår historia oss anledning att känna ett stort ansvar inför framtiden. Vårt sätt att agera på marknaden och fungera som din glaspartner i dag ska kommande generationer stolt kunna visa upp. Det hoppas vi att du märker varje dag.

1919 banade brukspatron Ernst Johansson vägen för modern glastillverkning när han grundade Emmaboda Fönsterglasbruk, i det lilla småländska samhället Emmaboda, mitt i hjärtat av Glasriket. Vid glasbruket blåste man fram cylindrar i glas, spräckte dem på längden och plattade ut dem till rektanglar som sedan blev till fönsterglas. 

1934 inleddes den maskinella tillverkningen av planglas, under namnet Emmaboda Glasverk. 

1946 köpte Saint-Gobain 30 % av aktierna och den tekniska utvecklingen i företaget tog därmed ett stort steg framåt. 

1974 övertog Saint-Gobain samtliga aktier och Saint-Gobain Emmaboda Glas AB är nu ett helägt dotterbolag till Saint-Gobain som är ett av världens 70 största företag. Saint-Gobain har utvecklat Emmaboda Glas till ett utpräglat förädlingsföretag och glasråvaran kommer numera från Saint-Gobains olika floatverk i Europa. 

2014 har nittiofem år passerat revy och vi är nu en del av Saint-Gobain Glassolutions, vilket markerar den marknadsinriktning företaget har i dag. Vi levererar glaslösningar som både tillgodoser kundens behov av resurseffektivitet och marknadens krav på miljöhänsyn och trygghet.

Idag är Emmaboda Glas Glassolutions Saint-Gobain med personligt engagemang, kvalificerad rådgivning och förstklassiga produkter det självklara valet för alla som arbetar med glas.Vi fokuserar på kundanpassade lösningar. Du har tillgång till vårt breda sortiment av glasprodukter såsom: brandglas, isolerglas,inredningasglas, fasadglas etc. samt tillbehör, plast och beslag.

Glassolutions

Emmaboda Glas Glassolutions Saint-Gobain är en del av den globala Saint-Gobain-koncernen med huvudkontor i Frankrike. Saint-Gobain grundades 1665, Saint-Gobain är ett av världens 70 största företag, med 210.000 anställda i mer än 1.400 företag och verksamhet i 50 länder och omsatte under 2012 mer än 43 miljarder euro. Saint-Gobain är en av de globala ledande företag inom habitat-och byggsektorn där koncernen tillhandahåller lösningar som inkluderar att spara energi och skydda klimatet och miljön.

Saint-Gobain Glasssolutions är Saint-Gobains nätverk för glasforädlnings- och distributions-företag av glas för byggsektorn i Europa. Genom att vara en del av detta nätverk kan vi på Emmaboda Glas Glassolutions Saint-Gobain erbjuda våra kunder de bästa och senaste glaslösningar för både exteriör och interiör användning. Glasssolutions tillverkar högkvalitativa produkter med hjälp av den senaste och mest avancerade tekniken. Vi har ett nära samarbete, vilket gör att vi kan erbjuda våra kunder ett bredare utbud av produkter och omfattande kompetens inom glasområdet.

Glas och Miljö

Glas och miljö, dagsljus och omvärldskontakt

Dagsljuset spelar en viktig roll för våra biologiska funktioner, liksom människors behov av att ha kontakten med omvärlden. Eftersom vi tillbringar allt mer tid inomhus måste vi ställa högre krav på dagsljusnivån i våra byggnader, och i högre grad öka kontakten med omvärlden som tillfredställer ett grundläggande kontrollbehov hos djur och människor. Men detta måste ske på ett energieffektivt sätt för att minska belastningen på den globala miljön.

Kraven på mer energieffektiva byggnader driver utvecklingen mot mer energibesparande produkter och i dag är det fullt möjligt att bygga med stora fönster och glasytor utan att få problem med värmeförluster, överskottsvärme eller kallras. Med det breda sortiment av olika energiglas och solskyddsglas med energisparglasfunktion som Emmaboda Glas har går det att bygga precis så fritt och öppet som det önskas, detta då glasen släpper in solvärmen utan att släppa ut rumsvärmen. Glasens låga U-värden gör dem så effektiva att vi kan välja mellan en vanlig vägg och ett glasparti utan att komfort eller energikostnader påverkas. Utslaget över hela året och med hänsyn till gratisenergin från solen, ger fönstret samma isolering som väggen.

Ditt glas. Vår värld.

Vi tar vårt engagemang för miljön på största allvar.  Det ligger till grunden för våra värderingar och avspeglar hur vi bedriver vår verksamhet med en uppsättning värderingar som förmedlas genom våra dagliga handlingar.  Dessa värderingarn har angivits i delade Principer för uppförande och handling, som alla anställda är skyldiga att följa som medlemmar i vår företagsgemenskap

Omsorg för miljön är en av våra kärnvärden och återspeglas i vår slogan - "Ditt glas. Vår värld"

Att minska koldioxidutsläppen är en nyckeluppgift för GLASSOLUTIONS.

Byggnader står idag för mer än 40% av Europas energiförbrukning och omkring 35% av utsläppen av växthusgaser , varför rätt materialval har en stor betydelse för att minska utsläppen .

Glas har en viktig roll att spela i byggnaders energiprestanda, något som påvisas i en holländsk teknisk undersökning på uppdrag av FEVE (). Resultatet av undersökningen visar att om varje fönster i Europeiska unionen byttes ut mot ett avancerat, lågemissions tvåglasfönster så skulle CO2-utsläppen minska med upp till 90 miljoner ton per år. Det motsvarar en tredjedel av EU: s mål för att minska utsläppen av växthusgaser från byggnader.

Genom våra befintliga produkter och program för forskning och utveckling, har GLASSOLUTIONS en tydlig strategi för att hjälpa fastighetsägare att minska energiförbrukning, energikostnader och utsläpp genom fokus på tre kategorier för produktprestanda:

1. Prestanda

Genom att tillämpa vår expertis och kunskap, är vår prioritet ständig innovation för att leverera förbättringar för produktens prestanda, kvalitet, energieffektivitet och livslängd.

2. Miljö

GLASSOLUTIONS har tydliga mål för att ständigt minska vår miljöpåverkan genom att förbättra vår process och produkter.

3. Komfort

Våra produkter bidrar till att förbättra livskvaliteten. Termisk effektivitet är självklart, men bättre säkerhet, enkel rengöring, tillsammans med bättre prestanda på det akustiska, sanitära och visuella planet leder alla till ökad användarkomfort.

Återvinning av glas

Glas är ett återvinningsbart material vilket bidrar till att minimera riskerna för miljöförstöring. Glas kan återvinnas helt och hållet, antingen i produktion av nytt glas eller som t.ex. isoleringsmaterial. I Sverige sker återvinning av planglas genom fragmentering och separation för vidare hantering av mineralullsproducenter.

Glas för en hållbar livsmiljö

Saint Gobain Glass och Emmaboda Glas arbetar kontinuerligt med att förbättra energieffektivitet, komfort och miljövänlighet för sina produkter.  Vi arbetar med andra ord för en hållbar livsmiljö. För att åstadkomma detta arbetar vi enligt BREEAM (Building Research Establishment´s Environmental Assessment Method). Läs mer om vårt arbete med BREEAM.

BREEAM with Saint-Gobain Glass (Broschyr på engelska)

Hållbart byggande

Emmaboda Glas Glassolutions Saint-Gobain – Hållbart byggande på riktigt

Miljö - hållbart byggande

Som en del av den globala koncernen Saint-Gobain delar vi ambitionen om att vara den ledande aktören för att skapa hållbara livsmiljöer.

“Saint-Gobain har som mål att bli den viktigaste aktören för att skapa hållbara livsmiljöer. För oss står hållbar utveckling både en fantastisk möjlighet för tillväxt och ett dagligt ansvar. Den utmaning vi står inför är att minska energianvändningen, begränsa människans påverkan på miljön och skapa en ny generation av byggnader som är säkra, bekväma och energieffektiva. Detta är en avsevärd möjlighet som kommer med en skyldighet att vara oklanderlig i hur vi bedriver vår verksamhet."
Pierre-André de Chalendar
Chairman and Chief Executive Officer, Saint-Gobain

Fokus på BREEAM-SE, LEED och Miljöbyggande

Hållbartbyggande.se innehåller information om Emmaboda Glas Glassolutions samt övriga Saint-Gobianföretag och hur de uppfyller kraven i de tre miljöcertifieringssystemen LEED, BREEAM-SE och Miljöbyggnad.

Webbinformationen täcker en stor del av produktsortimenten från Weber, Gyproc, Isover, Ecophon och Emmaboda Glas. Syftet med webbplatsen Hållbart Byggande är att förenkla planering och val av material till olika byggprojekt så att rätt miljökrav uppfylls.

Med lanseringen av hemsidan Hållbartbyggande.se tar Saint-Gobain ett steg mot att leverera helhetslösningar som säkerställer rätt miljöprofil i byggprojekt.

Livscykelanalys (LCA)

Miöjvarudeklarationer LCA för våra glas - Emmaboda Glas Glassoluitons

Livscykelanalys eller Life Cycle Assessment (LCA) är en metod för att få en helhetsbild av hur stor den totala miljöpåverkan är under en produkts livscykel från råvaruutvinning, via tillverkningsprocesser och användning till avfallshanteringen, inklusive alla transporter och all energiåtgång i mellanleden.

Glassolutions är den första glasförädlare som utfört en fullständig livscykelanalys ( LCA ) av sina produkter i enlighet med internationella normer (ISO 14025 , 14040 och 14044). Livscykelanalys är ett sätt att utvärdera vår miljöpåverkan , såsom CO2-utsläpp , energiförbrukning och luftföroreningar . Detta gäller för alla stadier av produktens livslängd. Genom ta reda på i vilket steg i produktionskedjan miljöpåverkan är som störst, kan vi som företag rikta våra miljöansträngningar åt rätt håll och bidra till att minska negativ miljöpåverkan – både i vår egen verksamhet, hos våra leverantörer och hos våra kunder under glasproduktens hela användningstid. 

Du hittar mer information om enskilda produkter Livscykelanalys på denna sida : www.epd.glassolutions.eu/. Här hittar även våra EPD – Environmental Product Declaration/Miljövarudeklarationer. Deklarationen täcker in miljöpåverkan från alla delar i materialets hela livscykel (även kallat ”vagga till grav”/”cradle to grave”) – från råvarukällan till materialtillverkning, transporter, läggning och applicering, underhåll under produktens livslängd, samt till påverkan under och efter rivning av konstruktionen där produkten ingått

Kvalitet

Vi ställer höga krav på glasets och våra produkters kvalitét

Hela vår verksamhet präglas av ett långt drivet kvalitetstänkande. Kvalitetssäkringen i produktionen är en självklar förutsättning för att kunna leva upp till krav och förväntningar från kunder, myndigheter och byggregler.

Vi är certifierade enligt ISO 9001:2008 med Certifikatsnummer: 2000-SKM-AQ-699
CE-märkning bekräftar att en produkt överensstämmer med de väsentliga kraven i EU-kommissionens CPD (Construction Products Directive) och att produkten kan användas för det tänkta ändamålet. CE-märkningen gäller endast grundfunktionen, t.ex. brandskydd.

Saint-Gobain CE-märker produkter i alla länder. För glasprodukter utförs märkningen i enlighet med EUs krav. Till grund för CE-märkningen ligger EN-normer, som bl.a. beskriver toleranser, styrka, produktionskontroller och egna tester.Våra glas är förberedda för P-märkning, som endast får göras av färdiga produkter där glasen ingår som en del, efter montering i exempelvis ramprofiler. P-märkning fungerar som ett komplement till CE-märkningen och kan knyta resultaten för CE-märkningen till svenska byggregler och ger möjlighet till deklaration av fler egenskaper och kvalitetssäkring genom övervakande kontroll.

Kvalitet och kontroll

På Saint-Gobains interna R&D-center utanför Paris genomförs regelbundna tester på våra produkter och lösningar. Våra tekniska glasexperter på R&D-center arbetar med en ständig utveckling av våra produkter och vår produktionsteknik."

Sociala media

Vi på Saint-Gobain Emmaboda Glas älskar sociala medier!
Genom att ha en egen sida på Facebook och LinkedIn samtidigt som vi har en egen kanal på Youtube och ett nyhetsrum på Mynewsdesk har vi inte bara möjlighet att intergrera med våra kunder online. Utan vi kan också inspirera er till att använda mer glas i era projekt och ge information om våra produkter på ett snabbt och enkelt sätt. Följer du oss på sociala medier får du veta det senaste inom glasbranschen. Vilka marknadsaktivieter vi deltar i samt vad som är på gång gällande våra brandglas, isolerglas och inredningsglas m.m.
Idag finns vi här:

  • FACEBOOK: facebook.com/emmabodaglas
  • LINKEDIN: linkedin.com/company/saint-gobain-emmaboda-glas-ab
  • YOUTUBE: youtube.com/channel/UCvspWQru7c9EQ9ZPdGYMglw
  • Mynewsdesk: http://www.mynewsdesk.com/se/saint-gobain-emmaboda-glas